Återgång till campus för Högskolan

När läsperiod fyra nu inleds den 28 mars ska undervisning bedrivas på det sätt som ursprungligen har aviserats för respektive program eller kurs. Det innebär att undervisning ska genomföras på campus, med undantag för de utbildningar som är distansutbildningar.

– Äntligen! Nu ser jag fram emot ett campus som pulserar av liv och rörelse och där vi inte längre begränsas av olika restriktioner kopplade till pandemin, säger rektor Ylva Fältholm.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har successivt avvecklat restriktionerna och vid månadsskiftet mars/april kommer covid-19 inte längre att klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Högskolan i Gävle kan därmed helt återgå till normal verksamhet.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att smittspridningen inte är över. Fortsatt gäller att man ska vaccinera sig och stanna hemma om man har sjukdomssymtom.

Fortsatt stor andel distansundervisning

–Vi ska komma ihåg att Högskolan i Gävle också erbjuder ett stort antal program och fristående kurser på distans, säger rektor Ylva Fältholm. Närmare 50 procent av våra studenter läser på distans och under pandemin har vi visat att vi har kunnat ställa om till nätbaserad undervisning för alla.
I vår strategi säger vi också att vi ska utveckla formerna för nätbaserat lärande och även satsa på innovativa lärmiljöer för att ta en ledande position inom livslångt lärande. I olika perioder i livet kan man behöva komma tillbaka till Högskolan och då ska vi erbjuda attraktiva utbildningsformer som är anpassade efter olika behov.

Högskolan öppnar upp för allmänna möten och konferenser på campus

Från och med läsperiod fyra, med start 28 mars, kommer det även att vara möjligt att ha allmänna sammankomster och konferenser på campus, utan några restriktioner. Exempelvis genomförs Öppet hus för gymnasieskolor den 6 april och det är nu fritt fram även för studenternas arbetsmarknadsdagar.

Många lärdomar

– Vi ska vara stolta över allt utvecklingsarbete som har skett med digitala arbetssätt, lärdomar som vi kan dra nytta av efter pandemin, säger Maria Strand ordförande i samordningsutskottet för pandemirelaterade åtgärder. Vi fortsätter naturligtvis att följa utvecklingen, men just ser vi inga tecken på något bakslag. Jag ser också fram emot att både studenter och anställda nu obehindrat kan återvända till campus.

Drop-in vaccinering på Högskolan vecka 13

Fortfarande är det viktigt att vaccinera sig och i samarbete med Region Gävleborg kommer Högskolan i Gävle att erbjuda drop-in vaccinering under vecka 13. Det blir närmare bestämt onsdag den 30 mars, klockan 10.00–16.00 vid Studentcentrum på Högskolan.

Pandemin är inte över och covid-19 sprids fortfarande. Men cirka en miljon människor har ännu inte tagit sin första dos i Sverige.

– Om vi alla vaccinerar oss så skyddar vi oss själva och andra mot svår sjukdom och död, säger Maria Strand. De som är ovaccinerade har en ökad risk att bli smittade och bli allvarligt sjuka i covid-19.

Allmänna rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymtom
  • Ovaccinerade ska fortsatt hålla avstånd och undvika trängsel inomhus

Sidan uppdaterades 2024-02-12