Årskrönika – Högskolan sammanfattar 2022

Ett år som började med fortsatt hemarbete och distansstudier övergick sedan så sakteliga till ett år med ett mer levande campus som fylldes med studenter och anställda. Händelser som stuckit ut under året är bland annat beslut om nytt utbildningsutbud, högtidsceremonin akademisk högtid, nytt forskarexamenstillstånd i utbildningsvetenskap och nyheten att Högskolan bildar ett nytt Europauniversitet.

Akademisk högtid.

Akademisk högtid i Gasklockorna i Gävle. Foto: Stefan Estassy

Januari

Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

”Tillsammans med japanska forskare har vi utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker inom och mellan rum och även hur man kan ventilera bort dem”, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

Läs hela nyheten: Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

Prisregn över förra årets studentrekryteringskampanj

Studentrekryteringskampanjen ”Plugga det du gillar” kammade hem två priser. Det ena priset var silver i Epica awards för kampanjen som skapades tillsammans med reklambyrån Lundberg & Co. Epica Awards är en av världens största internationella reklamtävlingar. Studentrekryteringskampanjen vann även silver i ”Svenska designpriset” under kategorin digital marknadsföring. Tävlingen är en av Sveriges största inom kommunikation.

Läs hela nyheten: Prisregn över förra årets studentrekryteringskampanj

Februari

Pelle Matton blir hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

Pelle Matton har, i ett långt samarbete med Högskolan, varit en drivande kraft i ett mycket framgångsrikt arbete mot mobbning i skolorna. Ett arbete som prisats av Brottsförebyggande rådet och som också ledde till att han röstades fram till Årets Gävlebo.

Läs hela nyheten: Pelle Matton blir hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

Pelle Matton, hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

Pelle Matton. Foto: Stefan Estassy

Högskolan i Gävle i stor EU-satsning för att minska matsvinnet

EU/Horizon 2020 satsar 60 miljoner kronor i projektet "Från farm till gaffel", där sju utvalda lärosäten i Europa ska samarbeta för att minska matsvinnet. I dag finns ett matsvinn bara i Europa på 88 miljoner ton årligen till en kostnad av 143 miljarder euro. Det forskarna i Gävle specifikt ska undersöka är hur man kan leda en förändring, strategier för förändring, vilka motiv människor har för att förändras, men också vilka barriärer mot förändring som finns.

Läs hela nyheten: Högskolan i Gävle i stor EU-satsning för att minska matsvinnet

Pandemin har försvårat integrationen för nyanlända

En ny undersökning visade att övergången till distansmöten på grund av coronapandemin försvårade etableringen på arbetsmarknaden för migranter. "Det här är en grupp som behöver praktisk hjälp och personliga kontakter, både för att hantera trauman och för att kunna söka jobb, därför har de drabbats hårt av pandemin", säger Sven Trygged, professor i socialt arbete.

Läs hela nyheten: Pandemin har försvårat integrationen för nyanlända

Högskolan, exteriör, Munin.

Foto: Anna Sällberg

Mars

Återgång till campus för Högskolan

Från och med läsperiod fyra började undervisning att bedrivas i huvudsak på campus, med undantag för de utbildningar som är distansutbildningar.

Läs hela nyheten: Återgång till campus för Högskolan

Ny påbyggnadsutbildning ger lärarexamen på ett år

En ny utbildning gör det möjligt att bygga på en tidigare examen och få en lärarexamen efter ett års studier. Vid Högskolan i Gävle kan man läsa till ämneslärare i engelska eller matematik om man sedan tidigare har en kandidatexamen eller examen i engelska på avancerad nivå, eller en ämnesexamen i matematik, alternativt en högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen.

Läs hela nyheten: Ny påbyggnadsutbildning ger lärarexamen på ett år

Kvinnor mer benägna att agera vid oro för våld i hemmet

En enkätstudie i tre bostadsområden i Gävle visar att kvinnor var mer benägna att ingripa vid oro för att en granne utsätts för våld i hemmet, än vad män är, samtidigt som kvinnorna också såg högre risker med ingripande. Kvinnorna ansåg också i högre grad än män att våld i nära relationer är ett viktigt samhällsproblem som behöver motverkas.

Läs hela nyheten: Kvinnor mer benägna att agera vid oro för våld i hemmet

April

Roger Skoog utsedd till årets lärare av Högskolans studenter

”Roger Skoog har nominerats till årets lärare av sina studenter flera år i rad. Med sin varma och närvarande pedagogik får han svåra ämnen att bli roliga och öppnar dörrar studenterna annars aldrig hade vågat öppna.” Så lyder en del av motiveringen till att Roger Skoog, universitetsadjunkt i kemi, utsågs till årets lärare.

Läs hela nyheten: Roger Skoog utsedd till årets lärare av Högskolans studenter

Roger Skoog, Högskolan i Gävle.

Roger Skoog. Foto: Nathalie Davey

Marita Wallhagen får årets Skytteanska pris

Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid Högskolan i Gävle gick i år till Marita Wallhagen, universitetslektor inom miljöteknik. Marita Wallhagens forskning har framför allt handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader och stadsdelar, men även om hur man kan påverka beslut och beteenden så att de blir mer miljöanpassade.

Läs hela nyheten: Marita Wallhagen får årets Skytteanska pris

Porträttbild av Marita Wallhagen, forskare vid Högskolan i Gävle.

Marita Wallhagen. Foto: Anna Sällberg

Akademisk högtid 2022: Högtidligt, festligt, fullsatt

Högskolan i Gävle kunde äntligen fira akademisk högtid efter fyra års väntan, med rekordmånga professorer och doktorer och med en högtid där även landets utbildningsminister deltog.

Läs hela nyheten: Akademisk högtid 2022: Högtidligt, festligt, fullsatt

Akademisk högtid.

Akademisk högtid i Gasklockorna. Foto: Stefan Estassy

Maj

HiG populärast igen trots färre sökande

Högskolan i Gävle var fortsatt Sveriges populäraste högskola när det gällde förstahandsval till utbildningsprogram till hösten 2022. En nyhet var också att Högskolan var det populäraste förstahandsvalet även för fristående kurser.

Läs hela nyheten: HiG populärast igen trots färre sökande

Forskning visar: Svenska mäklare är lugna som filbunkar

Under flera år har ett forskningsprojekt testat svenska mäklares personlighetsdrag. ”Den största skillnaden mot ”medelsvensson”, är hur samvetsgranna mäklare är, men mest slogs vi av deras höga värden för känslomässig stabilitet”, säger Jonas Kågström, forskare vid Högskolan i Gävle.

Läs hela nyheten: Forskning visar: Svenska mäklare är lugna som filbunkar

Juni

Högskolan i Gävle förnyar och profilerar utbildningsutbudet

Högskolan i Gävle förnyar och utvecklar utbildningsutbudet med start läsåret 2023/2024. Beslutet om ett förnyat utbildningsutbud togs 14 juni och omfattar omkring 12 procent av utbildningsanslaget. Beslutet innebar att sex utbildningsprogram revideras eller utvecklas och tre utbildningsprogram avvecklas.

Läs hela nyheten: Högskolan i Gävle förnyar och profilerar utbildningsutbudet

Juli

Hur mår man som timanställd? Stort forskningsprojekt på Högskolan i Gävle

Hur påverkar det människor att tvingas jaga timmarna och hur mår man efter att ha slutat arbeta som timanställd? Under sex år ska forskarna inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle undersöka villkoren för timanställda i Sverige i dag.

Läs hela nyheten: Hur mår man som timanställd? Stort forskningsprojekt på Högskolan i Gävle

Närbild på två personers händer som håller om varandra.

Foto: TT

Augusti

De ger ut handbok mot mobbning

Strategin fick mobbningen att minska med 40 procent i Gävle. Nu finns kunskapen om Gävlemodellen samlad i en ny bok. ”Alla kommuner och skolor jobbar med att motverka mobbning, men Gävlemodellen fungerar bevisligen och bygger på forskning”, säger Silvia Edling, professor i didaktik och en av bokens författare.

Läs hela nyheten: De ger ut handbok mot mobbning

Högskolan i Gävle bildar nytt Europauniversitet

Nu är det klart att Högskolan i Gävle kommer att bilda ett nytt Europa­universitet tillsammans med åtta andra läro­säten från åtta länder. Det efter att EU beviljat läro­sätenas gemen­samma ansökan om att starta Europa­universitetet EU GREEN.

Läs hela nyheten: Högskolan i Gävle bildar nytt Europauniversitet

EU GREEN:s logotyp

September

Högskolan i Gävle får forskarexamenstillstånd i utbildningsvetenskap

Det var hurrarop och applåder när akademichef Camilla Niss tillkännagav att Högskolan i Gävle nu har fått tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskap.

Läs hela nyheten: Högskolan i Gävle får forskarexamenstillstånd i utbildningsvetenskap

Högskolans forskning citerad i The New York Times

Högskolans forskning inom Hälsofrämjande arbete lyftes i en nyligen publicerad artikel i ansedda The New York Times och två dagar senare citeras docent Amir Rostami i en annan artikel om skjutningarna i Sverige.

Läs hela nyheten: Högskolans forskning citerad i The New York Times

Oktober

Internationell ekonomiutbildning bland dem som lockar flest studenter i Sverige

I Universitets- och högskolerådets senaste statistik sticker Högskolan i Gävles magisterprogram i företagsekonomi ut som Sveriges tredje mest sökta masterutbildning. "Kurserna i programmet är mycket bra och uppdaterade till vår samtid", säger studenten Mohammad Mashukul Islam.

Läs hela nyheten: Internationell ekonomiutbildning bland dem som lockar flest studenter i Sverige

Mohammad Mashukul Islam i en höstlig omgivning.

Mohammad Mashukul Islam. Foto: Privat

HiG har högsta friskvårdsbidraget

En granskning av de svenska lärosätenas friskvårdsbidrag, som tidningen Universitetsläraren gjort, visar att Högskolan i Gävle avsätter mest i friskvårdsbidrag.

Läs hela nyheten: HiG har högsta friskvårdsbidraget

Ingenjörsstudenter från Gävle i topp på arbetsmarknaden

När Svenskt Näringsliv i september presenterade sin undersökning om hur studenterna har etablerat sig på arbetsmarknaden, toppar Högskolan i Gävle tillsammans med Örebro universitet när det gäller ingenjörsstudenter.

Läs hela nyheten: Ingenjörsstudenter från Gävle i topp på arbetsmarknaden

Älgarna har lärt sig att gömma sig under älgjakten

Älgarna har hittat en strategi för att undvika jägare under jakten, menar forskare vid Högskolan i Gävle. ”Älgar som lär sig att gömma sig och de som är smarta nog att göra det i flera år har större chans att föra sina gener vidare, det är en evolutionär process”, säger Petter Hillborg, en av forskarna.

Läs hela nyheten: Älgarna har lärt sig att gömma sig under älgjakten

En älg i skogen vid gryningen

Foto: TT

November

Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

Stor satsning på information och workshops redan innan övergången till ett helt nytt sätt att arbeta visade sig ha avgörande betydelse för medarbetarna när Trafikverket gick över till aktivitetsbaserade kontor. ”Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn”, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Läs hela nyheten: Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade. ”De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden”, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.

Läs hela nyheten: Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

December

Gävlebornas rörelsemönster överraskar forskarna

Genom att samla data med hjälp av aktivitetsarmband och en ny app har forskare studerat Gävlebornas upplevelser och rörelsemönster. ”Vi ser tecken på att resultaten kan överraska”, säger Karl Samuelsson, forskare inom Miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

Läs hela nyheten: Gävlebornas rörelsemönster överraskar forskarna

Bostadsområde med hus runt en å

Foto: Anna Sällberg

AI gör solceller på hustak mer träffsäkra

Solceller blir mer energieffektiva om de placeras rätt. Mohammad Aslani, forskare inom Geospatial Informationsvetenskap på Högskolan i Gävle, har utvecklat en AI-metodik som i flera steg gör placeringen av solpaneler på hustak mer träffsäker.

Läs hela nyheten: AI gör solceller på hustak mer träffsäkra

Hustak med markerade ytor för solceller

Foto: Lantmäteriet/Högskolan i Gävle

Kontaktperson

Högskolan i Gävle, profilbild

Högskolan i Gävle

Här ska det stå en förklarande text kopplat till kontaktkortet. Texten ska förklara vid vilka tillfällen/frågor det är aktuellt att kontakta personer via dom presenterade kontaktuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2024-02-12