Hybridsalen – framtidens mötesrum

Högskolan i Gävle har utvecklat en hybridsal, som kan användas både för möten och föreläsningar. Tanken är att skapa en mötesplats som är mer effektiv när närvaron sker både fysiskt och på distans.
– Att hålla ett inkluderande hybridmöte är en utmaning som kräver nya lösningar, säger Svante Brunåker, projektledare.

Svante Brunåker

Svante Brunåker i den nya hybridsalen. FOTO: Anders Munck/HiG

Möten och undervisning på distans har blivit vardag för många efter pandemin, vilket medför både fördelar och nackdelar. En fördel är att det blir enklare att jobba eller delta på föreläsningar hemifrån, samtidigt upplever många att det blir svårare att läsa av kroppsspråk och att hålla fokus på distans jämfört med att ses fysiskt, och att utrymmet för spontana samtal mindre.

"Studenterna kommer få avgöra"

Efter att pandemins akuta fas var över har så kallade hybridmöten - då några personer deltar fysiskt och några via länk – blivit allt vanligare.

– Jag själv kan tycka att det är bättre att ses fysiskt eftersom det blir mer interaktivitet. Studenterna kan komma fram och prata efter föreläsningar. Men jag tror att vi kommer att hamna i en situation längre fram där studenterna avgör helt om de vill ha undervisningen på distans eller campus, därför behöver vi tänka nytt och anpassa oss, säger Svante Brunåker, lektor i företagsekonomi och ansvarig för projektet med hybridsalen.

Ny teknik ger fördelar

Hybridsalen, som återfinns i hus 33 (Digital Learning Lab,/HPC sal 33:302 i systemet), är utrustad med flera tekniska nyheter:

  • Mikrofoner och högtalare är utplacerade i taket. Det gör att ljudupptagningen från salen blir bättre och att närvarokänslan ökar för dem som är med på distans, men även att de som deltar på distans hörs bättre i salen.
  • Anpassad whiteboard. Många lärare har uttryckt att de behöver kunna rita på en tavla som alla kan se. I hybridsalen används därför en whiteboard som filmas av en kamera, och som bara visar det som ritas på tavlan. Tekniken selekterar bort händer och penna som döljer tavlan.
  • En projektor används för att projicera distansdeltagarna på en av sidoväggarna. Det gör att de som är med på distans syns bättre för dem som är deltar fysiskt.
  • Föreläsaren/mötesledaren filmas i en separat kamera. En särskild funktion gör att kameran automatiskt följer läraren, eller den som leder mötet. Det underlättar för interaktion och för dem som deltar på distans.

Hyllad i enkät

Att få till mer interaktion och spontana samtal i samband med undervisningen har också varit en av utgångspunkterna när hybridsalen togs fram.

– Det har varit dödstyst ibland när de flesta är med på distans och man som föreläsare undrar om någon har en fråga. Vi tror att det här kommer att leda till mer samtal både mellan mötesdeltagare och mellan lärare och studenter, säger Svante Brunåker.

En enkätundersökning inom ramen för projektet visar att både lärare och studenter ser stora fördelar med hybridsalen, och att det finns behov av att bygga fler.

Kontaktpersoner

Svante Brunåker

Projektledare för hybridsalen

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-02-12