Fredrik på Högskolan skrev efterord åt amerikansk succéförfattare

Fredrik Svensson, doktor i engelsk litteratur på Högskolan i Gävle, fick ett ovanligt och ärofyllt uppdrag: Att skriva efterordet i en nyöversatt roman av Cormac McCarthy.
–Jag vet hur noga McCarthy är med sina texter, så det var nästan lite för spännande, säger Fredrik Svensson.

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson om uppdraget: "Det var utmaning. Han har ett rykte om sig att vara svår att tillmötesgå". FOTO: Anna Sällberg/HiG

Fredrik Svenssons intresse för Cormac McCarthy, känd för att ha skrivit ”The Road” och ”No country for old men”, väcktes tidigt i hans akademiska karriär.

– Jag skulle skriva C-uppsats i Engelsk litteraturvetenskap och funderade på ämne. Då tipsade en kompis om McCarthys senaste roman ”The Road”, som jag inte hade läst, och på den vägen är det, säger Fredrik Svensson.

Täta romaner

Fredrik fastnade för tvetydigheten i McCarthys författarskap, att händelseförloppet ofta lämnas öppet för olika tolkningar som alla kan vara lika giltiga. Men han är också svag för texternas formspråk.

– Det finns en slags musikalitet där som är vacker och njutbar att läsa även om den också kan vara förförisk, på ett ganska problematiskt sätt. Han har ett sätt att smälta samman meningar med väldigt lite interpunktion som är vanligt i King James-versionen av bibeln.

McCarthy skriver mycket om människans förhållande till naturen. Det är täta romaner, som är tunga och ofta pessimistiska, men ändå inte utan hopp.

– Ett tema i McCarthys författarskap är att världen inte bryr sig om individer. Allt vi har är varandra, men det i sig är ganska fint. Det framträder en bild av människan som obetydlig men också full av handlingskraft och med möjlighet att göra avtryck.

Ägnade avhandlingen åt McCarthy

Fredrik Svenssons valde att forska efter att först ha läst in en gymnasielärarexamen, utöver litteraturstudierna. Han kom senare att ägna sin avhandling åt McCarthys författarskap.

Därför var det logiskt, om än oväntat för Fredrik, när författarens förlag hörde av sig för drygt ett år sedan och ställde frågan om han ville skriva efterordet i en ny svensk översättning av McCarthys andra roman, ”Outer Dark”, från 1968. Efterord är en text som används i slutet av en bok, ofta fristående från berättelsen, och texten skulle handla om McCarthys författarskap.

– Eftersom jag har suttit och jobbat i arkivet där McCarthys tidiga utkast förvaras vet jag hur extremt noga han processar sina egna texter och vilka krav han ställer på dem. Så det var nästan lite för spännande att ge sig på att försöka ”förklara” de här texterna på ett sätt som författaren själv, snart 90 år gammal, möjligen skulle kunna bedöma som intressant nog för ta plats in en av hans böcker.

Fredrik valde att tacka ja. I våras var rättigheterna på plats, och han kunde börja skriva efterordet. Det fanns bara en hake:McCarthy ville själv läsa och godkänna texten.

– Det var en utmaning. Han har ett rykte om sig att vara svår att tillmötesgå och har ställt upp på extremt få intervjuer. Men han har skrivit en del språkvetenskapliga texter själv, så jag utgick från dem och jag var tvungen att skriva på engelska först för att han skulle kunna läsa, för att sen översätta texten till svenska.

Forskar och undervisar

– Och som min gamla handledare sa: om McCarthy dissar efterordet kan jag stoltsera med att han personligen såg till att min text aldrig fick gå i tryck, och om han godkänner är ju det också roligt. Win win.

Efterordet (läs ett utdrag nedan), som i bokform är 5-6 sidor långt, kom att handla om de språkliga val författare gör och vilka risker det medför när språket ersätter verkligheten.

Fredrik forskar fortfarande, och undervisar, i litteraturvetenskap på Högskolan. Och han har inte övergett McCarthys författarskap:

– Jag har några artiklar på gång. En av dem handlar om hur jag har närmat mig McCarthy teoretiskt, och en annan handlar om Emily St. John Mandel’s postapokalyptiska roman ”Station Eleven”, som gavs ut 2014.

Utdrag ur Fredrik Svenssons efterord

"Den här dubbelheten överensstämmer väl med McCarthys livslånga ambivalens inför frågor om mänsklig agens och mänsklig skuld. 'We are the serpent. No one else', står att läsa i ett tidigt utkast av Whales and men, ett filmmanus som förblivit opublicerat, men samtliga romaner vittnar samtidigt gång på gång om att människor kanske egentligen bara är relativt obetydliga manifestationer av större mönster, våra händer 'somehow unaccountable', som McCarthy skriver i Outer dark, som Mörkret utanför heter på originalspråk"

"Vi människor är lika mycket oskyldigt rymdgrus mitt i ett kosmiskt ingenstans som vi är historiskt betingade varelser som reagerar passionerat, desperat, och överlagt på händelser vi upplever som allt annat än oviktiga. I hög grad aningslösa är vi vid liv just nu, men snart är vi det inte, och ingen översättning – varken från det omedvetna till det språkliga eller från svenska till engelska – kan förmildra dessa i grunden oacceptabla förhållanden. Mörkret utanför gör det alltså inte heller, på något språk. Men den påminner oss – med förtvivlan, vältalighet, och ömhet – att även om vi alla försöker hitta något att 'känna igen i allt detta mörker' kunde livet för många av oss ha varit mycket värre".

Sidan uppdaterades 2024-02-12