Fullsatt på after work med forskare

När Högskolan i Gävle anordnade sin första after work med forskare var det fullsatt i Musikhusets restaurang i Gävle.

Forskarpanel på scen.

Deltagare från vänster: Henrik Harrysson, Marie Asplind, Region Gävleborg, Mattias Gustafsson, Erik Dotzauer, Ola Norrman Eriksson, från Högskolan i Gävle. I bakgrunden syns också Viktor ”Slim Vic” Zeidner, dj som stod för musiken.

Ett 70-tal personer deltog i det första seminariet i det nya konceptet ”After work med forskare”, som Högskolan anordnade i samarbete med ABF och Musikhuset/Sjömanskyrkan vid centralstationen i Gävle. Temat handlade om energiförsörjning och elkrisen. Tre forskare från Högskolan och en strateg från Region Gävleborg diskuterade och samtalet leddes av Henrik Harrysson.

Harrysson inledde med att ställa frågan hur vi hamnat i den aktuella situationen med höga elpriser och där det är oklart vilka energikällor som det behöver satsas på i framtiden.

Henrik Harrysson

Henrik Harrysson var moderator, till vardags filmkonsulent på Region Gävleborg och en ofta anlitad moderator i olika sammanhang.

Marie Asplind, energi och klimatstrateg på region Gävleborg, började med att konstatera att det är allmänheten som är mest ”drabbad” just nu, men att det generellt är för tidigt att säga att det är en kris.

Erik Dotzauer, adjungerad professor i energisystem vid Högskolan i Gävle, konstaterade att det är utbud och efterfrågan som styr priserna och att bakomliggande orsaker till prishöjningarna nu är faktorer kopplade till framför allt kriget i Ukraina och att prisutvecklingen i Tyskland påverkar oss mycket även här i Sverige.

Mattias Gustafsson, forskare inom energisystem på Högskolan, fyllde i att tillgången på el egentligen inte är ett problem för oss i Sverige. Vi exporterar mycket el och bara under 100 timmar i fjol behövde vi importera el. Men om fem år kan nettoimporten komma att öka i Sverige.

En mix av energislag behövs även i framtiden

Det visade sig att majoriteten i panelen hade bundet elavtal eller ett så kallat mixavtal sedan tidigare, så forskarna är i viss mån förberedda.

Professorn i miljöteknik, Ola Norrman Eriksson, svarade på frågan om hur vi ska kunna möta ökade behov av el och menade att det behöver vara en mix även framåt.

– Sol kommer att växa, vindkraft på land växer och kärnkraft kan möjligen återställas i mindre skala, sade Ola Norrman Eriksson. Även vattenkraften borde kunna effektiviseras och uppgraderas, menade han.

Jämfört med många andra länder har Sverige det ganska väl förspänt med tillgång på skog, vattenkraft och en lång kust. I dag är vattenkraften den dominerande elenergikällan i Sverige med nära 45 procent av elproduktionen, därefter kommer kärnkraft och vindkraft.

Många kloka saker sades under kvällen; ”vi får inte glömma möjligheter med biobränsle. Vi behöver använda energin till rätt saker. Solceller på hustak kan vara bra, men lagring och överföring av elproduktion behöver förbättras. Vi behöver mer intelligenta system, samt rättvisa konkurrensförhållanden mellan energislagen”.

Publiken ställde många frågor

Publiken stannade kvar under de 90 minuter som samtalet pågick och många passade på att köpa mat och dryck i Musikhusets restaurang. Under andra halvan av programmet blev det dags för publikens frågor och många initierade frågor ställdes.

Publikbild.

Det blev ståplats för en del i publiken i den fullsatta restaurangen på Musikhuset i Gävle, 60-70 personer deltog i After work med forskare.

Moderatorn Henrik avslutade med frågan om vilket område inom el och energisystem som utvecklas snabbast.

– Digitalisering och teknik, svarade Erik Dotzauer, storleken på vindkraftverken blir större, sade Ola Norrman Eriksson, Mattias Gustafsson svarade prisutvecklingen på batterier.

Marie Asplind nämnde beteendeförändringen och effektiviseringsåtgärder hos allmänheten.

– Vi har lärt oss väldigt mycket under kort tid, konstaterade hon.

Nästa möte med forskare blir i februari

After work med forskare är ursprungligen ett koncept från Göteborg, där man har haft publika möten med forskare på kvällstid under flera år. Nu har Högskolan i Gävle testat den här formen för att få ut kunskap och forskning till allmänheten under trivsamma och avspända former.

Högskolan får en möjlighet att möta allmänheten för att diskutera och belysa ämnen som är aktuella och som diskuteras runt köksbord och i fikarum.

Den här första kvällen har gett mersmak och nu pågår förberedelser för nästa ”After work med forskare” som blir tisdagen den 28 februari klockan 17.30 och ämnet kommer då att kretsa kring gängkriminalitet.

Text: Tommy Löfgren

Sidan uppdaterades 2024-02-12