Experiment med såpbubblor visar hur smittor kan spridas

Två personer sitter i ett glasrum i en labbhall på Högskolan. En maskin släpper ut små såpbubblor i det svagt upplysta rummet. Det här experimentet visar hur luften rör sig i ett rum när vi sitter där tillsammans, och därmed också hur smittämnen kan spridas från en person till en annan. Syftet är att hitta ventilationsmetoder för att minska risken för smittspridning i lokaler.

Elisabet Linden och Manfred Erlandsson i glasrummet.

Elisabet Linden och Manfred Erlandsson i glasrummet. Foto: Anna Sällberg

På Högskolan pågår ett projekt där forskare undersöker hur rum skulle kunna ventileras för att minska risken för att smittor sprids. En del i studierna är att genomföra experiment där en blandning av helium och såpbubbellösning blir till såpbubblor som puttas ut med hjälp av tryckluft i ett glasrum i Högskolans labbhall.

– Såpbubblorna följer luftens rörelse i rummet och med hjälp av dem kan vi se hur luften rör sig. Vi kommer att fotografera såpbubblorna som rör sig med luften och sedan digitalt analysera spåren som bildas på bilderna. Genom att veta tid, spårens längd och riktning kan vi ta reda på hur luften rör sig i rummet, säger Elisabet Linden, forskningsingenjör.

Partiklarna rör sig mer när vi hostar

När man sitter i rummet och såpbubblorna virvlar runt är det lätt att börja hosta, eftersom bubblorna letar sig in i andningsvägarna också, och det gör det ännu tydligare hur partiklarna rör sig när vi hostar i ett rum, berättar Elisabet Linden.

– Tanken är att vi sedan ska ta fram metoder för att se hur stor sannolikheten är att en person som är smittad kan smitta en annan i ett rum, säger hon.

Nyligen besökte Youtube-profilen Manfred Erlandsson Högskolans labbhall för att spela in en video om experimenten. Han har anlitats av Plåt- och Ventföretagen för att sprida en video som kan öka intresset för ventilation.

– Syftet är att locka högstadieelever att söka utbildningar för att på sikt få fler som vill jobba inom ventilationsbranschen. Det är ett problem på många ställen att få personer som vill jobba inom området, säger Elisabet Linden.

Anpassad ventilation kan minska risk för smittspridning

Forskningsrådet Formas har beviljat henne och några kollegor fyra miljoner kronor för att forska om hur ventilation kan minska luftburna infektioner inomhus. Forskarna ska även utveckla en förbättrad modell för att bedöma smittrisker samt bidra till ny kunskap om hur man kan bygga hus anpassade till pandemier.

– Den här typen av experiment är bra för att se hur stor risken är att luften du andas ut kommer fram till en annan person. Då kan vi hitta ventilationsmetoder för att undvika den risken. Spridning av smittämnen minskar när luftströmningsmönstret ändras och vi kommer att undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem på Högskolan.

Sidan uppdaterades 2024-02-12