Utbildningsministern imponerad av HiG

– Det är nyttigt och lärorikt att besöka Sveriges universitet och högskolor och jag är imponerad av vad jag sett på Högskolan i Gävle, säger utbildningsminister Mats Persson, efter ett fyra timmar långt besök på Högskolan.

Programmet bestod av fyra fullmatade timmar och som en röd tråd handlade det mesta om samhällsutmaningar som adresseras i både utbildning och forskning. Ministern, som har doktorerat i ekonomisk historia vid Lunds universitet, fick träffa ledningen för Högskolan, lärare, forskare och studenter. Med sig hade han en medarbetare från universitets- och högskoleenheten och en pressekreterare.

Ylva Fältholm, Mats Persson och Lars Bengtsson

Glada miner när utbildningsminister Mats Persson besökte Högskolan. Ministern flankeras av rektor Ylva Fältholm och prorektor Lars Bengtsson.

Utmaningar diskuterades

Programmet inleddes med en introduktion till Högskolan med rektor Ylva Fältholm och prorektor Lars Bengtsson. Ledningen tog upp några utmaningar och problemområden. Det handlade bland annat om högskolelandskapet, omställningsstudiestödet, lärarutbild­ningarnas framtid och utmaningarna med att rekrytera till ingenjörsutbildningarna.

– Omställningsstudiestödet är här för att stanna, konstaterade Mats Persson, vi testar systemet nu.

När det gäller lärarutbildningarnas framtid, som finns med i det så kallade Tidöavtalet, menade ministern att det behöver utredas vidare och att frågan innehåller många olika aspekter. Grundläggande är hög kvalitet och att få studenter som är lämpliga och klarar utbildningen.

”Universitetsutnämningarna ett politiskt spel”

Rektor Ylva Fältholm frågade hur vi ska tänka när det gäller högskolelandskapet och det faktum att allt fler högskolor har blivit universitet. Nu finns det fler universitet än högskolor och universiteten får per automatik högre forskningsanslag, samtidigt som högskolorna och universiteten har samma kvalitetskrav.

Här var den relativt nytillträdda ministern ganska drastisk i sina formuleringar.

– Högskolorna har varit brickor i ett politiskt spel och det borde ha funnits tydliga kriterier kopplat till vetenskaplighet och kvalitet redan för 20 år sedan, som man skulle ha behövt uppfylla för att få bli universitet. Nu ska kriterier tas fram inför framtiden, men det borde ha gjorts för länge sedan.

Samhällsutmaningar och livslångt lärande

Som en röd tråd i programmet med ministern presenterades Högskolans insatser kopplade till olika samhällsutmaningar. Verksamhetsutvecklaren Magnus Lemoine presenterade det så kallade KUL-konceptet, uppdragsutbildningar i form av korta utbildningar som handlar om kompetensutveckling för yrkesverksamma inom basindustrin. KUL kommer framgent att vara en modell för hela Högskolan inom livslångt lärande.

Utbildningsledarna inom lärarutbildningarna, Ingrid Nordqvist och Katarina Florin berättade om KPU, kompletterande pedagogisk utbildning för lärarbehörighet för yrkesverksamma som redan har en högskoleexamen. Ett område som tydligt intresserade Mats Persson som ställde många frågor.

Inkluderande arbetsliv och kriminalitet

Inom forskning låg fokus på strategiska forskningsområdet hälsofrämjande arbete. Jenni Jackson berättade och gav exempel från forskningsprojektet inkluderande arbetsliv och Amir Rostami talade om olika aspekter av brottslighet, gängkriminalitet och ekonomisk brottslighet mot välfärdssystemen.

Ministern hann också med att träffa ett 20-tal studenter i ett möte organiserat av Gefle studentkår.

– Det är nyttigt och lärorikt för mig att besöka Sveriges lärosäten, sade Mats Persson. Det var positivt att höra om hur ni arbetar med livslångt lärande och inspirerande att höra om forskningen. Jag är imponerad.

Text: Tommy Löfgren.

Sidan uppdaterades 2024-02-12