Ny rapport visar att den organiserade brottsligheten finns i hela landet

Den organiserade brottsligheten verkar i hela landet och i alla geografiska sammanhang, enligt ny forskning.
– Den är inte bara kopplad till utsatta områden. Vi måste göra det svårt för den att organisera sig, och en viktig del är att slå mot deras intäkter säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Brottsplats

Foto: Magnus Hallgren/DN/TT

När Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och Hernan Mondani, docent i sociologi vid Umeå universitet, båda också verksamma vid Institutet för framtidsstudier, nyligen presenterade sin rapport, "Kriminella på kartan", skriven på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi kunde de visa en omfattande geografisk spridning av den organiserade brottsligheten i Sverige.

Gängens specialister rör sig över stora områden

Enligt forskarna finns det organiserad brottslighet i hela Sverige, men med vissa skillnader mellan olika områden och kriminella miljöer. Motorcykelgäng har en stor spridning över hela landet och har etablerat klubbhus i många olika regioner. Å andra sidan är maffialiknande organisationer starkt lokaliserade till Göteborg och Stockholm.

Några kommuner sticker dock ut. I exempelvis Botkyrka och Södertälje ses stora spridningseffekter även utanför de utsatta områdena, här har man också haft organiserad brottslighet under lång tid. Vidare hittar forskarna så kallade ”mobila individer”.

– Dessa individer rör sig över stora geografiska områden, är väldigt brottsaktiva och står för mellan 45–65 procent av brotten. De bidrar till att sprida den organiserade brottsligheten, skapa nya kontakter och etablera nya marknader, säger Hernan Mondani.

Amir Rostami

– Den organiserade brottsligheten tenderar att sprida sig till nya områden och arenor. Här behövs därför samverkan både på lokal och nationell nivå, men även mellan olika kommuner som till exempel Botkyrka och Södertälje, säger Amir Rostami.

Kriminella samarbetar allt mer

De båda forskarna kan se att antalet samarbeten i brott har ökat starkt. När det gäller våldsbrottslighet en kraftig ökning från 1995 med mellan 60 och 111 procent beroende på hur många personer som ingår i dessa samarbeten.

Men det är främst ekonomisk brottslighet som haft en mycket kraftig utveckling av samarbeten, med mellan 116 och 371 procent.

– Det handlar om bedrägerier mot staten, som skattebrott och välfärdsbrott, men också bedrägerier mot enskilda och brottsvinsterna är stora. Den kriminella ekonomin bedöms omsätta 100 till 150 miljarder årligen, säger Amir Rostami.

Ett ekosystem av multikriminella

Den organiserade brottsligheten är ett ekosystem av grupper och individer med olika förmågor, subkultur och organisation. Om vi bara fokuserar på skjutningarna och glömmer att de även ägnar sig åt ekonomisk brottslighet missar vi en viktig källa för hur de organiserar sig.

För Amir Rostami är en nyckel att komma åt den organiserade brottsligheten att göra det svårt för aktörerna att organisera sig. Här är det viktigt att undvika tunnelseende där skjutningar eller utsatta områden överskuggar andra brottsproblem.

– Åtgärder mot den organiserade brottsligheten behöver fokusera på stärkta kontroller av finans- och bidragssystem och därigenom minska deras handlingsutrymme. Det är också stort fokus på polisen när andra myndigheter kan ha större effekt på den organiserade brottsligheten, säger Amir Rostami

Kriminella på kartan – en ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Text: Douglas Öhrbom

Kontaktperson

Amir Rostami, profilbild

Amir Rostami

Professor kriminologi

Sidan uppdaterades 2024-02-12