Fritidspersonal samlas med fokus på att stötta elever till en meningsfull fritid

Fritidspedagogens roll är att förmedla lärande och lek till elever efter skoltid. Under två dagar samlas omkring 200 personer på Högskolan i Gävle för att inspireras och utbyta erfarenheter kring yrket som fritidshemslärare.

Barn går på led.

Foto: Note Thanun/Unsplash

”Meningsfull fritid – sociala och relationella kompetenser i fokus för elevers utveckling och lärande”.

– Vi vänder oss till personal inom fritidshem, en grupp som inte är så gynnad när det gäller kompetensutveckling. Deras uppdrag har förändrats över tid och är numera ett lärarjobb som kräver legitimation. I läroplanen beskrivs uppdraget i fritidshemmet som att undervisningen ska komplettera förskoleklassen och skolan genom ett situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande samt att det ska utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Det krävs ett välutvecklat samarbete med hela skolan, säger Signhild Olsson, verksamhetsledare för RucX.

"Lärarna har stor påverkan på barns tankar kring aktiviteter"

Tiden på fritids efter skolans slut ska vara utan krav på prestation från eleverna samtidigt som de ska stimuleras inom områden som kanske inte hamnar i så mycket fokus i klassrummet.

– Personal i fritidshem har det viktiga uppdraget att vara med barnen efter skolan, ofta mellan klockan 14 och 17. Det är mycket tid och de här lärarna har stor påverkan på barns tankar kring fritidsaktiviteter och uteaktiviteter. Det kan handla om vad du bör tänka på när du är ute i skogen, något som vissa barn kanske aldrig får möta annars, säger Signhild Olsson.

Brett utbud av kompetensutveckling

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet kring biennalen medför många fördelar för samverkan inom våra regioner.

– Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos personal i fritidshemmet och genom Fritidshemsbiennalen kan Mittuniversitet och Högskolan i Gävle gemensamt bidra med ett brett utbud av kompetensutveckling för målgruppen. Att RucX och Mittuniversitetets RUN genomför Fritidshemsbiennalen i samverkan gör att Fritidshemsbiennalen kan erbjudas till fler skolhuvudmän, totalt 27 kommuner i Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län, säger Ulrika Auno, verksamhetsledare för Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet.

Text: Anna Sällberg

Sidan uppdaterades 2024-02-12