Europadagen firades med buller och bång och majsång

Med jazzinfluerad livemusik i bakgrunden inleddes Högskolans firande av Europadagen på tisdagsförmiddagen. I Valhall hade studenter, medarbetare och andra intresserade samlats för att få veta mer om Högskolans engagemang inom Europauniversitetet EU GREEN och möjligheter till utbyten med andra partnerlärosäten.

Malin Hillman, internationell koordinator, och Tommy Löfgren, kommunikationschef, talar till åhörarna i Valhall som är Högskolans hörsal.

Malin Hillman, internationell koordinator, och Tommy Löfgren, kommunikationschef, ledde deltagarna genom firandet av Europadagen på Högskolan. Foto: Anna Sällberg

Europadagen infaller alltid den 9 maj eftersom Schumandeklarationen undertecknades just den här dagen 1950. Deklarationen var en omfattande plan för långsiktig fred i Europa efter andra världskriget och den ligger till grund för dagens EU.

Högskolan uppmärksammar dagen också med anledning av att vårt lärosäte sedan en kort tid tillbaka ingår i det nya Europauniversitetet EU GREEN, som totalt involverar nio lärosäten i Europa.

– Hållbarhet är den röda tråden och vårt mål är att samarbeta för att öka och främja hållbarhet och lösa samhällsutmaningar, säger Malin Hillman, vice director för projektet vid Högskolan i Gävle.

Större möjlighet till utbyten

Projektet involverar också studenter på olika sätt.

– Vår förhoppning är att det här samarbetet inom EU GREEN ska öka mobiliteten för våra studenter så att de får ännu större möjlighet till utbyten. Där har vi en stor utvecklingspotential, säger rektor Ylva Fältholm.

Inom EU GREEN pågår nu nio arbetspaket med olika fokusområden.

– Det har tecknats utbytesavtal med alla lärosäten, så det finns stora möjligheter och dörrarna är öppna. Mycket är i sin linda, men håll ögonen öppna för det är mycket mer på gång, säger Annika Strömberg, director för EU GREEN vid Högskolan i Gävle.

Kören överraskade

Mitt under pågående program i Valhall strömmar nya besökare in och ställer sig längst fram. Under ledning av högskolepräst Leif Nahnfeldt tar de ton och sjunger ”Sköna maj”. Sången möts av applåder och Leif Nahnfeldt förklarar att det är Högskolans kör med flera som dagen till ära sjunger för att fira våren och Europadagen.

Efter firandet i Valhall bjöds alla som deltagit på en europeisk buffé i Högskolans restaurang Markan.

Text: Anna Sällberg

Kören under ledning av högskolepräst Leif Nahnfeldt när de sjunger "Sköna maj".

Kören under ledning av högskolepräst Leif Nahnfeldt när de sjunger "Sköna maj". Foto: Anna Sällberg

EU GREEN

EU-kommissionen finansierar uppbyggnaden av EU GREEN med närmare 152 miljoner kronor under fyra år. Syftet med European University Initiative är att Europauniversiteten ska främja gemensamma europeiska värden och stärka kvaliteten inom den högre utbildningen. I dag finns 44 Europauniversitet inom EU som totalt omfattar 340 lärosäten, varav 13 svenska.

Sidan uppdaterades 2024-02-14