Förste vice talman på besök

På torsdagen var riksdagens förste vice talman Kenneth Forslund på besök på Högskolan i Gävle.
Hans budskap till studenterna:
– Vi behöver fler unga akademiker i EU.

Börje Leidhammar, Ylva Fältholm och Kenneth Forslund.

Börje Leidhammar, Ylva Fältholm och Kenneth Forslund. Foto: Johanna Esplund

Ett 50-tal personer, övervägande studenter från rättsvetenskapliga programmet, träffade Kenneth Forslund på campus idag. Forslund besökte ett flertal platser i Gävle under dagen som ett led i en turné landet runt som han och talmännen gör under den här mandatperioden för att uppmärksamma 500 år av riksdag i Sverige och för att diskutera tillståndet för demokratin idag.

"Vår demokrati fungerar"

Under en paneldiskussion med Kenneth Forslund, Högskolan i Gävles rektor Ylva Fältholm, och Börje Leidhammar, adjungerad professor i rättsvetenskap, diskuterades demokratifrågor och EU-rätt kontra svensk rättspraxis och skillnaderna däremellan.

Första frågan under paneldiskussionen handlade om ”Hur mår vår demokrati idag” och Kenneth Forslund fick frågan om hur han ser på att det numera tar längre och längre tid att bilda regering.

– Att det tar tid att forma en regering och att vi har en turbulens i riksdagen ser jag inte som en kris snarare att vår demokrati fungerar.

Högskolan firar internationell vecka

Ylva Fältholm talade om att den akademiska friheten behöver värnas och att lärosätenas oberoende behöver stärkas. Hon nämnde också att Högskolan nu firar internationell vecka:

– Sedan 1 januari i år är vi en del av de dryga 40 Europauniversitet som EU-kommissionen finansierar. Initiativet ingår i kommissionens vision om ett gemensamt europeiskt utbildningsområde till år 2025 och ska göra det möjligt för en ny generation av EU-medborgare att samarbeta över språk- och landgränserna och utveckla en stark europeisk identitet.

Som slutord skickade Kenneth Forslund en uppmaning till studenterna:

– Vi behöver fler unga akademiker i EU:s olika institutioner så jag hoppas att ni är intresserade av en sådan karriär!

Sidan uppdaterades 2024-02-12