Retro-inspirerat spel ska minska avhopp

2023-05-15 Ett nytt spel inspirerat av klassiker som Zelda, Mega Man och Monkey Island ska minska avhoppen från programmeringsutbildningar och bidra till att fler kvinnor slutför sina studier.

– Att använda spel för lärande gör att man snabbare kan gå från teori till praktik och handgriplig träning, säger Niklas Humble, projektledare.

Niklas Humble

Niklas Humble, projektledare och doktor i data- och systemvetenskap. Foto: Högskolan i Gävle

Niklas Humble har tidigare utvecklat spel för grundskolelever med syfte att väcka deras intresse för programmering. Nu leder han en utvecklingsgrupp bestående av tre forskare från Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet som arbetar med ett nytt spel, den här gången med målgruppen studenter i inledningen av sina studier.

Avhopp stor utmaning

En av de största utmaningarna för programmeringsutbildningar är få studenterna att fortsätta plugga och slutföra studierna. Många upplever att det finns en tröskel för att komma igång med programmering. Det gäller bland annat kvinnliga studenter.

– Matematikintresserade killar brukar söka de här utbildningarna och klara det bra, men arbetsmarknaden vill ha mer arbetskraft och däribland fler kvinnor och personer med olika bakgrunder och intressen. För att inte tappa dem behöver vi hitta fler vägar till lärandet och spel är en bra brygga in till programmering, säger Niklas Humble.

Det nya spelet har arbetsnamnet ”Rubberduck debugging” efter en känd problemlösningsmetod bland programmerare.

– Det är vanligt för programmerare att bolla problem med kollegor när man kör fast. Men om ingen kollega finns tillgänglig så är tanken att man ska kunna prata med en gummianka på skrivbordet i stället. Det är en bra metod för att komma vidare när man har fastnat, säger Niklas Humble.

Retroinspirerad grafik

Den första prototypen av spelet ska vara klar till sommaren och förhoppningen är att det då ska kunna testas av programmeringsstudenter.

Grafiken blir enkel, och troligen retroinspirerad, precis som det spel Niklas tidigare utvecklat för högstadieungdomar. Men medan det förra spelet hade drag av klassikern Zelda i både grafik och hur man interagerar så är det nya spelet även inspirerat av klassiker såsom Mega Man och Monkey Island.

– När du interagerar med spelet så ska det kännas flytande. Introduktionen är en del av spelet och där ska man förstå direkt hur man gör utan att behöva läsa en textruta, likt hur Mega Man X var uppbyggt under tidigt 90-tal, säger Niklas Humble.

Spelet kommer att gå ut på att hjälpa fiktiva personer med att lösa fel i befintlig programmeringskod - det som titeln refererar till med ”debugging”.

– Lärarna ska kunna hänvisa till spelet, men det blir inte obligatoriskt i undervisningen. De ska kunna skicka en länk till studenterna och be dem spela igenom det som ett sätt att få grunderna i programmering. Det är ofta vid den här tröskeln många studenter fastnar. Målet är att färre ska hoppa av och missa tentor, och det gäller både tjejer och killar, säger Niklas Humble.

Fakta

Projektet SPEDAT (Spel för datalogiskt tänkande) är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle som går ut på att utveckla ett spel om programmering som ska kunna användas av studenter på de två lärosätena i första hand, men även på utbildningar med programmering på andra lärosäten.

Niklas Humble har tidigare utvecklat spelet ”Escape with Python”. Spelet har högstadieungdomar som målgrupp och syftet är att få fler intresserade av programmering.

SPEDAT är en del av det övergripande projektet ”Higher Education and Digitalisation” (HEaD) vid Mittuniversitetet.

Länkar till studier med koppling till spel Niklas Humble tidigare utvecklat:

”Refurbishing the Educational Escape Room for Programming: Lowering the Threshold and Raising the Ceiling” Länk till annan webbplats.

“You can't escape learning, but maybe you can get out of the room!: Game-based learning for programming education” Länk till annan webbplats.,

Kontaktperson

Högskolan i Gävle, profilbild

Högskolan i Gävle

Här ska det stå en förklarande text kopplat till kontaktkortet. Texten ska förklara vid vilka tillfällen/frågor det är aktuellt att kontakta personer via dom presenterade kontaktuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2024-02-14