Högskolans nya styrelse

Högskolans nya styrelse har totalt sex nya ledamöter. De ledamöter som regeringen utser får en mandatperiod på 17 månader i stället för normala 30 på grund av det säkerhetspolitiska läget.

Högskolebyggnad

Högskolan har en ny styrelse sedan 1 maj.

Högskolestyrelsen består av 15 personer. Regeringen utser åtta ledamöter, varav en utses till ordförande, medan lärarna väljer tre ledamöter och studentkåren tre. Dessutom sitter Högskolans rektor Ylva Fältholm i styrelsen.

Fyra av de ledamöter regeringen utser får förnyat förtroende och tre ersätts av Susanna Axelsson, docent, Björn Halleröd, professor och Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör. Dessutom utser regeringen Stephen Hwang, professor och fram till nyligen rektor vid Högskolan i Halmstad, till ny styrelseordförande.

– Ledamöterna i lärosätenas styrelser har en viktig roll. De ska vara erfarna och ansvarstagande personer som har ett gott omdöme och som kan bidra till högskolornas verksamhet och utveckling. Jag önskar dem lycka till med sina uppdrag, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

Kortare mandatperiod

De ledamöter som utses av regeringen utses för en kortare period än vanligt, normalt varar ett förordnande tre år. Nuvarande mandatperiod är i stället 17 månader, 1 maj 2023 till och med september 2024 Enligt regeringen beror förändringen på ”det säkerhetspolitiska läget och vikten av att sådan kompetens ingår i styrelserna”, enligt samma pressmeddelande.

Lärarkollegiet valde Annika Nilsson, AHA (ny), Lars Gunnar Löfqvist, ATM (ny) och Silvia Edling, AUE till styrelsen för den nya mandatperioden. Deras förordnande varar tre år.

Sex personer lämnar Högskolestyrelsen: Ingegerd Palmér, tidigare ordförande, Thomas Nylund, Ingrid Johansson-Lind och Mats Leijon (utsedda av regeringen), samt Lars-Johan Åge och Lena Svennberg (utsedda av Högskolans lärare).

"Ett stort tack"

Rektor Ylva Fältholm:

– Jag vill rikta ett stort tack till de styrelseledamöter vars förordnande nu går ut. Ni har gjort ett fantastiskt fint arbete! Samtidigt vill jag varmt välkomna våra nya ledamöter, säger Ylva Fältholm.

De ledamöter som utses av Gefle Studentkåren byts 1 juli årligen. Nuvarande ledamöter är Emelie Carlström, ordförande Gefle Studentkår, Nikolai Kronmann, vice ordförande Gefle Studentkår, och Åsa Hedlund, doktorand.

Läs mer om Högskolans styrelse Länk till annan webbplats.

Nya i Högskolestyrelsen (utsedda av regeringen)

Stephen Hwang (ordförande)

Professor i fysik och tidigare rektor för Linnéuniversitetet och Högskolan i Halmstad.

Björn Halleröd (ny)

Professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Huvudsekreterare för Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI). Har tidigare arbetat vid sociologiska institutionen på Umeå universitet.

Susanna Axelsson (ny)

Docent och tidigare generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Har tidigare varit verksam som Övertandläkare och klinikchef, avdelningen för bettfysiologi vid S:t Eriks Sjukhus.

Katrien Vanhaverbeke (ny)

Regional Utvecklingsdirektör på Region Gävleborg. Har tidigare ansvarat för Sveriges Kommuner och Regioners regionala utvecklingsfrågor, näringslivsutveckling och innovationsfrågor.

Sidan uppdaterades 2024-02-12