Högskolans forskning citerad i The Wall Street Journal

Högskolan i Gävles forskning om Hälsofrämjande arbete lyfts återigen i en ledande amerikansk tidning, nu i The Wall Street Journal.

En kvinna med en bärbar dator och texten "the wall street journal"

Eva Bergsten Foto: Mattias Högberg

Artikeln handlar om de aktivitetsbaserade kontoren som nära fördubblats i USA efter pandemin, från 10 procent 2020 till 19 procent 2022. För många företag blev det bråttom att klara av ökningen av distansarbete och implementeringen av aktivitetsbaserade kontor skedde utan de förberedelser och den eftertanke som krävs.

23 vetenskapliga artiklar om aktivitetsbaserade kontor, publicerade i Journal of Environmental Psychology, visade också att många anställda har fått stora problem. De uppger att de fått svårare att samarbeta, känner sig mindre kopplade till sina kollegor och stressas av ständig oro över att hitta en plats som passar deras behov.

Den goda nyheten

Men det behöver inte vara så här skriver The Wall Street Journal som citerar Eva Bergsten, doktor i arbets- och miljömedicin och forskare vid Högskolan i Gävle. Hon talar om vikten av att medarbetarna förbereds för ett helt annat sätt att arbeta och att de har ledare som är positiva påskyndare av detta.

Eva Bergsten hittade i sina studier liknande problem hos företag som gått över till aktivitetsbaserade kontor, men också hur medarbetare som deltagit i aktiviteter som förklarade förändringsprocessen kände mycket större tillfredställelse.

– För att få de anställda att komma till det nya kontoret med entusiasm, måste företag först lyssna på dem och skapa kontor som passar deras behov, säger Eva Bergsten i artikeln.

Kontaktperson

Eva Bergsten

Forskare inom arbetshälsa

Sidan uppdaterades 2024-02-12