Egenproducerad biogas kan lyfta miljoner ur fattigdom

Miljoner människor i världen som bor på landsbygden saknar helt tillgång till elektricitet, vilket är en förutsättning för utveckling.
– Att använda rester från grödorna i små biogastankar är ett lämpligt och billigt sätt att hjälpa, säger Rodrigo Lozano, vid Högskolan i Gävle.

En ödegiven och nedgången stuga ute på ett fält

Foto: Enriqueta Flores-Guevara & Lon Brehmer

Det har gjorts stora ansträngningar för att förbättra tillgången till energi över hela världen, men trots framsteg är energifattigdom fortfarande ett stort problem i många delar av världen, särskilt på landsbygden.

Nu sprider sig användningen av egenproducerad biogas för att producera el och värma byggnader, då lokal biogasproduktion kan vara lösningen på många fattiga länders energibrist.

Egna rester blir till el

Resterande biomassa från majsgrödor och andra grödor kan användas för att generera el.

Rodrigo Lozano

Rodrigo Lozano

– Det snabbaste och billigaste sättet att ge alla tillgång till energi är genom småskaliga energilösningar på plats, där användningen av energin är nära energikällan, säger Rodrigo Lozano.

Under de senaste decennierna har tekniken för att generera elproduktion från restbiomassa från flera jordbruksgrödor utvecklats mycket. Men det har gjorts lite forskning om var man kan placera dessa småskaliga förgasare på landsbygden.

Forskarna har studerat marginaliserade kommuner i Mexiko, (med medelhögt till högt fattigdomsindex) för att finna ut var de kan använda resterande biomassa från sina lokalt odlade majsgrödor. Och de kan nu peka ut exakt var dessa små biogasanläggningar är lämpliga.

– Våra resultat visar att elproduktion med hjälp av restbiomassa kan förbättra välfärden för nästan 10 miljoner människor och koppla samman de miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbarhet genom att minska energifattigdomen, säger Rodrigo Lozano.

Text: Douglas Öhrbom

Fakta

Vetenskaplig artikel Länk till annan webbplats. Medförfattare: Francisco J. Lozano, Diego F. Lozano-Garcia och Antonio Flores-Tlacuahuac vid Tecnológico de Monterrey, Mexico.

Kontaktperson

Rodrigo Lozano

Rodrigo Lozano

Sidan uppdaterades 2024-02-12