Nicco är ny ordförande för Gefle Studentkår

Återhämtning för studenter, mindre hybridstudier som sker slentrianmässigt och en starkare studentkår. Det är några frågor som studentkårens nya ordförande Nikolai Kronmann kommer att driva framöver.

Nikolai Kronmann

Nikolai Kronmann. Foto: Anna Sällberg

Nikolai Kronmann, eller Nicco, som han kallas har hunnit samla på sig lite erfarenhet i studentkårsbagaget då han suttit ett år som vice ordförande för Gefle Studentkår. Nu har han utsetts till ny ordförande.

– Det känns jättekul. Jag känner mig redo för en ny ansvarsroll och jag älskar studentlivet. Det finns en massa frågor som jag vill driva, säger han.

"Studenter är en stressad grupp"

Han har en examen i industridesign från Högskolan i Gävle och är särskilt intresserad av beteendevetenskap och projektledning. En studentfråga som ligger honom varmt om hjärtat är återhämtning.

– Hälsoundersökningar både hos oss och nationellt visar att studenter är en stressad grupp och det känns viktigt att motarbeta det på olika sätt. Det kan handla om återhämtningsdagar efter tentor som varit på helgen, hur man lägger upp parallellkurser eller hur man hanterar att studenter inte får studiemedel från CSN på sommaren. Det blir en stressig situation för studenter som inte hittar ett sommarjobb.

En annan fråga som Gefle Studentkår kommer att jobba vidare med har med hybridisering att göra.

– Just nu driver vi frågan att campusutbildningar ska bedrivas på campus, och vi vill få bort den slentrianmässiga hybridiseringen av utbildning som har uppstått efter pandemin. Den frågan fortsätter vi med, säger Emelie Carlström, avgående ordförande som suttit i presidiet i tre år.

Emelie Carlström

Emelie Carlström, avgående ordförande. Foto: Anna Sällberg

Hon är stolt över det hon har åstadkommit under sina två år som ordförande och före det ett år som vice ordförande.

– Vi satsade extra hårt på vårt kårval 2023, som blev vårt mest lyckade kårval på många, många år! Valdeltagandet är det högsta vi sett efter kårobligatoriets upphörande 2011. Totalt sett har vi en större medlemsbas, med mer engagerade studenter, fler engagerade inom kåren och sektionerna och kåren har blivit en betydligt mer välmående organisation, säger hon.

Studenter ska känna sig hemma

Nicco tycker också att det är viktigt att kåren fortsätter att jobba med att stärka sin egen roll.

– Vi kikar på vårt lokalbehov och hur vi kan förbättra våra omständigheter. Gefle Studentkår ska vara en plats där studenter känner sig hemma.

Text: Anna Sällberg

Sidan uppdaterades 2024-02-12