Fysisk aktivitet, medling och internationalisering i det nya numret av LEVE!

Det nya numret av Högskolans tidning LEVE! bjuder på en blandning av olika ämnen. I personporträttet möter du Sven Blomqvist som vill ge alla, oavsett förutsättningar, möjlighet att röra på sig och må bra.

Sven Blomqvist sitter i en stentrappa

Sven Blomqvist. Foto: Anna Sällberg

Han arbetar inom området Anpassad fysisk aktivitet (AFA) och är särskilt inriktad på personer med funktionsnedsättning.

– Det är en grupp som ligger sämre till hälsomässigt och där behöver vi verkligen stimulera och anpassa den fysiska aktiviteten på ett pedagogiskt sätt. Alla mår bra av att röra på sig och många mår bra av träning som en del i den hälsosamma livsstilen, säger Sven Blomqvist.

"Medling är en mycket outnyttjad resurs"

Tidningen innehåller flera reportage om forskning vid Högskolan i Gävle och bland annat berättar Lottie Wahlin, universitetslektor i socialt arbete, om att medling skulle kunna minska ungdomsbrottslighet.

– Medling är en mycket outnyttjad resurs som känns aktuell i dag när vi har väldigt unga personer som dras in i kriminalitet. I skolans värld skulle medling kunna vara en alldeles fantastisk metod, där barnen är på plats. Där går det att tidigt lära dem konflikthantering.

Vem ska ta hand om dig när du blir gammal? Den frågan ställer sig Carolina Nordlinder som doktorerar i socialt arbete och fokuserar på äldre i arbetslivet.

– Vi har en obalans i proportioner när det gäller andelen yrkesverksamma och andelen som kommer att behöva omsorg, den så kallade försörjningskvoten. Inom äldreomsorgen förutspår man att det kommer att saknas arbetskraft, säger hon.

EU GREEN vill bidra till nya förhållningssätt

Det här året har Högskolans arbete inom Europauniversitet EU GREEN tagit fart och nu håller varje arbetspaket på att gå igenom sina områden för att se vad de ska fokusera på.

– Utgångspunkten är FN:s globala mål och hela idén med det här arbetet är att vi ska bidra till nya förhållningssätt. Vi ska tänka nytt och generera kunskap för en hållbar framtid, säger Annika Strömberg, Director för EU GREEN vid Högskolan i Gävle.

Text: Anna Sällberg

Högskolans tidning LEVE! sprids externt till prenumeranter på andra lärosäten, företag, organisationer, inom offentlig sektor och till journalister och en del privatpersoner. Tidningen finns även placerad i tidningsställ runt om på campus.

Läs tidningen i digital form på Högskolans webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-02-12