Framtidens familjebildning skildras med spekulativa ögon i ny bok

2023-07-20 Föräldraskap och reproduktion är ämnen som aktualiserar viktiga sociala frågor i en ny antologi från Högskolan i Gävle. Författarna utforskar ämnet genom tankeexperiment, där spekulativ fiktion möjliggör alternativa familjestrukturer och tekniker för reproduktion.

Bild på gravid kvinna hämtat från bokens omslag.

Bild från bokens omslag.

Britt Johanne Farstad, universitetslektor i litteraturvetenskap, är redaktör för den nya boken Populating the Future: Families and Reproduction in Speculative Fiction.

– Det här är en litterär genre som extrapolerar saker som sker i vår samtid. Forskningen som lyfts fram i boken undersöker gestaltningar av familj och reproduktion, vilket inte bara stärker spekulativ fiktion som akademiskt fält, utan också bidrar till den mer allmänna diskussionen om reproduktion och familjebildning. säger hon.

Fungerar som ett tankelaboratorium

Boken består av tio kapitel som är skrivna av olika författare från flera lärosäten i Sverige, Finland och USA. Syftet med boken är att undersöka reproduktion så som den föreställs i spekulativ litteratur.

– Spekulativ fiktion fungerar som tankelaboratorium som synliggör kopplingar mellan olika resonemang och framställer svåra och abstrakta frågor på ett mer konkret sätt. På så vis synliggör spekulativ fiktion det komplexa samspelet mellan reproduktion å ena sidan och frågor om genus, makt och verkansmekanismer å den andra., säger Britt Johanne Farstad.

Hon har själv skrivit ett kapitel med fokus på surrogatmödraskap där hon tittar historiskt på vilka teorier och tankar som funnits i ämnet. Kapitlet har titeln Mother Machine: Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale, där hon utgått ifrån just den romanen.

– Jag diskuterar vilka effekter det kan få på olika nivåer när välbeställda personer betalar fattiga kvinnor för att de ska bära ens barn, för att man själv inte kan eller inte vill göra det. Det finns många aspekter i det här ämnet och det blir problematiskt eftersom man handlar med kvinnor och kvinnors kroppar.

Det som förut var spekulativt är nu verklighet

Det finns en rad exempel på romaner som skrivits för många år sedan där författare har använt sig av spekulativ fiktion och flera år senare har det som då var spekulativt nu blivit verklighet, till exempel surrogatmödraskap och artificiell ”intelligens”, berättar Britt Johanne Farstad.

Det här är den första boken från Högskolan i Gävle som publiceras via Kriterium, en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Det görs i samarbete med Gävle University Press, som är Högskolans egna förlag.

"Svåra problem aktualiseras"

Eftersom författarna har använt sig av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med koppling till filosofi, litteratur-, genus- och religionsvetenskap, är tanken att boken ska kunna intressera en bred läsekrets.

– Poängen med spekulativ fiktion är att svåra problem aktualiseras och det ger oss goda möjligheter att diskutera dem. Ibland kan det vara svårt att prata om något allvarligt som är verkligt, då kan det vara lättare att läsa en bok i ämnet som har figurer som är trovärdiga. Då kan man diskutera allvarliga problem utan att det handlar om en själv, säger Britt Johanne Farstad.

Text: Anna Sällberg

Läs, ladda ner eller beställ boken

Boken finns publicerad på Kriteriums webbplats https://doi.org/10.59682/kriterium.52 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-02-14