Högskolan arrangerar internationell konferens om social utveckling

23-25 augusti är Högskolan i Gävle värd för en global forskarkonferens om social utveckling. Flera internationellt erkända forskare inom socialt arbete gästar konferensen, som arrangeras både live och digitalt.

George Palattiyil, Marianne Takle, Ashok Swain och Leila Patel.

Från vänster: George Palattiyil, Marianne Takle, Ashok Swain och Leila Patel är några av de forskare som gästar konferensen. FOTO: HiG.

- Det är en ära för Högskolan i Gävle att få arrangera en konferens av den här storleken. Den roterar vartannat år mellan världsdelarna och i år har turen kommit till Europa och till vår Högskola, säger Sven Trygged, professor i socialt arbete.

Fred och stabilitet ett av flera teman

Huvudtemat är ”Social Development in times of crisis - Challenges and responses” (Social utveckling i krisperioder - Utmaningar och svar). Konferensens varar i tre dagar som alla har olika underteman, första dagen ”Planet in crisis” (Planeten i kris), dag 2 ”Health and Wellbeing” (Hälsa och välbefinnande), och avslutningsdagen har undertemat ”Peace and stability” (Fred och stabilitet).

- Om man tar kriget i Ukraina som exempel så pratar de flesta om hur kriget ska vinnas, inte hur freden ska skapas och se ut. Hur vi ska skapa en stabil fred där vi har konflikter är ett av flera ämnen som kommer att lyftas under de tre dagarna, säger Sven Trygged.

Bakom konferensen står 11organisationen “International Consortium for Social Development Länk till annan webbplats.” (ICSD) där Högskolan i Gävle är en av medlemmarna.

Kända forskare gästar

Högskolan representeras av ett stort antal forskare, exempelvis Sven Trygged, Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi och Komal Singh Rambaree, docent i socialt arbete. Bland de stora namn inom forskningsområdet social utveckling som gästar Gävle kan nämnas:

· Leila Patel, professor i socialt arbete vid universitetet i Johannesburg. Hon har en bakgrund som generaldirektör för social välfärd i Sydafrikas Mandela-regering. Patel spelade en ledande roll i utvecklingen av Sydafrikas välfärdspolitik efter apartheid. Professor Patel kommer att tala om hur utvecklingen av socialt skydd och social välfärd utvecklas globalt I låg- och medelinkomstländer.

· George Palattiyil, forskningschef för socialt arbete på universitetet I Edinburgh. Hans undervisnings- och forskningsintressen ligger inom exempelvis flyktingar och asylsökande, mänskliga rättigheter, individer som påverkas av HIV/AIDS och äldre personer. En stor del av hans forskning har fokuserat på de sociala dimensionerna av flyktingars hälsa i Skottland, Uganda, Jordanien och Bangladesh.

· Ashok Swain chef för Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Swain arbetat som konsult inom miljö- och utvecklingsfrågor för olika FN-organ, inklusive OSSE, NATO, EU, IISS, Arabförbundet, OXFAM samt regeringarna i Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Singapore.

· Marianne Takle, forskare vid Oslo Metropolitan University. Hennes forskning fokuserar på migration, solidaritet och integration, både på europeisk, nationell och lokal nivå. Hon har en doktorsexamen i statsvetenskap från Universitetet i Oslo och har publicerat böcker och artiklar om ämnen som migration, solidaritet, invandrarorganisationer och integration.

Kontaktperson

Högskolan i Gävle, profilbild

Högskolan i Gävle

Här ska det stå en förklarande text kopplat till kontaktkortet. Texten ska förklara vid vilka tillfällen/frågor det är aktuellt att kontakta personer via dom presenterade kontaktuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2024-06-24