Regnbågsflaggan hissas på Högskolan under Gävle Pride

För att uppmärksamma Gävle Pride hissar Högskolan i Gävle regnbågsflaggan 17-20 augusti.

Regnbågsflagga intill Högskolan i Gävles flagga

Foto: HiG/Anna Sällberg

Flaggningen sker i enlighet med Högskolans flaggpolicy.

Gävle Pride anordnas av 24 ideella föreningar den 17-20 augusti i samverkan med Gävle kommun och det lokala näringslivet, för att uppmärksamma HBTQI-frågor och alla människors lika värde.

Högskolan i Gävle arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier genom ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö. Arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet Länk till annan webbplats..

Öka dina kunskaper

Högskolan i Gävle arbetar för att förebygga diskriminering och trakasserier genom ett arbete för en inkluderande arbets- och studiemiljö. Arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tre tips för att arbeta hbtqi-inkluderande:

  • Öka dina kunskaper om hbtqi-personers livsvillkor – det finns flera webbutbildningar om hbtqi-frågor.
  • Använd ett språk som inkluderar hbtqi-personer och ställ öppna frågor och möjliggör öppenhet.
  • Reflektera kring vilka normer som påverkar dig och antaganden du gör kring kön och sexualitet.

Fördjupa dina kunskaper inom hbtqi-inkludering

Webbutbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande Länk till annan webbplats.

RFSL – Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter Länk till annan webbplats.

Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) Rapport: Avslöja heteronormen! Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-02-16