Naturens egna lösningar krävs för att skapa klimatneutrala städer

Klimatneutrala städer går inte att åstadkomma enbart med hjälp av teknologi. Naturbaserade lösningar krävs också. Det visar en ny stor studie publicerad i Nature Climate Change, som baseras på satellitdata från 54 europeiska städer.

Allé med människor som promenerar och cyklar.

Naturbaserade lösningar behövs för att städer ska kunna bli klimatneutrala. Foto: TT

Att en stad är klimatneutral innebär att den fångar upp lika mycket koldioxid som den ger upphov till i form av utsläpp.

– Varken natur eller teknologi kan enskilt göra jobbet att få städerna klimatneutrala. Vi behöver en kombination av dessa, och klimatneutrala städer är en förutsättning för att vi ska få stopp på den globala uppvärmningen, säger Stephan Barthel, professor i miljövetenskap.

Satellitbilder från 54 städer

Stephan Barthel, Johan Colding, och Patrik Thollander, alla forskare på Högskolan i Gävle, har i samarbete med kollegor på KTH, Stockholms universitet och Shanghai University tagit fram en modell som kan avgöra hur stor potential naturbaserade lösningar har för att minska utsläpp i 54 europeiska städer. Modellen, som bygger på satellitbilder och så kallad remote sensing data, kan också visa var planteringarna bör placeras för att uppnå maximal effekt.

Exempel på naturbaserade lösningar är satsningar på gröna tak, att anlägga grönområden och parker, eller trädplanteringar som bildar alléer på gator med mycket trafik.

– Folk slutar cykla när det blir för varmt. Men genom att plantera träd vars kronor täcker stråk där många rör sig så blir klimatet behagligare, och man kan fortsätta ta cykeln i stället för att åka bil, vilket också minskar utsläppen. Det finns många exempel på att detta har haft effekt i Sydeuropa, säger Stephan Barthel.

Stockholm nära målet

Men även om naturen är viktig så har de teknologiska lösningarna störst betydelse för att åstadkomma klimatneutrala städer.

– Naturbaserade lösningar har potential att minska koldioxidutsläppen upp till 25 procent. Studien visar att exempelvis Nicosia (Cypern), Zaragoza (Spanien) och Plovdiv (Bulgarien) kan uppnå koldioxidneutralitet före 2030. Andra pionjärstäder är Amsterdam, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, som beräknas vara mycket nära att uppnå målet om koldioxidneutralitet med hjälp av naturbaserade lösningar, förutsatt att respektive tekniska färdplaner för utfasning av fossila bränslen följs, säger studiens försteförfattare Haozhi Pan på Shanghai Jiao Tong University.

Nödvändigt med naturbaserade lösningar

Forskarna hoppas nu att studien ska ge stöd för att naturbaserade lösningar ska få genomslag i EU:s policydokument med mål att uppnå klimatneutrala städer.

– Idag finns inga naturbaserade lösningar i policydokumenten, men vår studie bevisar att det är nödvändigt om vi ska kunna nå målet med klimatneutrala städer. Oftast krävs en kombination av många olika lokalt anpassade gröna lösningar och stadsplanering för att kunna nå maximal effekt, säger Stephan Barthel.

Länk till vetenskaplig artikel Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Högskolan i Gävle, profilbild

Högskolan i Gävle

Här ska det stå en förklarande text kopplat till kontaktkortet. Texten ska förklara vid vilka tillfällen/frågor det är aktuellt att kontakta personer via dom presenterade kontaktuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2024-02-20