Högskolans arrangemang lockade forskare från hela världen

I slutet av augusti stod Högskolan som värd för en internationell konferens om social utveckling. Arrangemanget fick mycket beröm av forskarna som gästade Gävle.
– Det blev ett jättebra utbyte av kunskap och idéer, säger Sanaya Singh, internationell koordinator inom socialt arbete på Högskolan

Gruppbild

Gruppbild från konferensen. FOTO: Camilla Haglund/HiG

Forskare från ett stort antal länder, bland dem Australien, Brasilien, USA, Uganda, Indien och Portugal, träffades 23-25 augusti på Högskolan. Eftersom det var en hybridkonferens deltog även personer från olika delar av världen online. Bakom konferensen står organisationen “International Consortium for Social Development” Länk till annan webbplats. (ICSD) där Högskolan i Gävle är en av medlemmarna.

Kulturutbyte viktig del

Under temat ”Social utveckling i krisperioder - Utmaningar och svar” diskuterade deltagarna frågor inom social utveckling.

– När människor från olika delar av världen träffas inser man hur påtagliga kriserna runt om i världen är och behovet av gränsöverskridande partnerskap och eget ansvar framhävs, säger Sanaya Singh.

Kulturutbyte var en viktig del av arrangemanget och förutom tal och presentationer fick deltagarna uppleva svensk folkdans, en guidad vandring i Gävle (och Gamla Gefle), och en galamiddag där Forsbacka Kammarkör sjöng svenska sånger, samt dans och musik med lokala reggaebandet Lion Dub.

"A great conference"

Utöver forskarkollektivet deltog studenter och fältarbetare från olika länder, bland dem Dattatray Waghmare, som rest från Mumbai i Indien.

– Det var min första internationella erfarenhet, och jag fick lära mig mer om olika socioekonomiska och politiska frågor i världen på ett sätt som hjälpte mig att förstå sambanden mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Det gav mig nya perspektiv på hur vi löser de problem som finns och hur vi bör hantera dem, säger Dattatray Waghmare.

En annan av de utländska deltagarna utryckte det så här:

This is a great conference and I wish that all the conferences would be like these, a little bit smaller in scale, but well organized and more intimate".

80 abstracts

Sanaya Singh vill framhäva Internationella kandidatprogrammet i socialt arbete på HiG, som lockar lektorer, studenter och andra med en internationell bakgrund till Gävle.

– Det är främst detta som har lett till att vi fick anordna konferensen. Vi hade även en otrolig grupp av studentvolontärer (alla internationella) som bidrog till att allt funkade så bra. Nu är några av dem medlemmar i ICSD och kommer ta med det till deras hemländer.

Efterarbetet fortsätter nu i form av produktion och publicering av vetenskapliga artiklar. Konferensprogrammet är tillgängligt ytterligare ett tag Länk till annan webbplats., och där finns omkring 80 abstracts att hämta inspiration ifrån.

Nästa ISCD-konferens äger rum om två år och hålls i Kerala, Indien.

Text: Anders Munck

Sidan uppdaterades 2024-02-20