Konferens om AI kommer till Högskolan

I december arrangerar Högskolan en internationell konferens om AI inom utbildning tillsammans med representanter från Mittuniversitetet, Normandie Business School i Oxford och Academic Conferences International. Det är nu möjligt att anmäla sig som åhörare eller deltagare med eget abstract för diskussion.

En hand med texten AI över den

AI-konferens på Högskolan 5 december. FOTO: TT/Stockphoto

Konferensen, ”Symposium on AI Opportunities and Challenges”, är en virtuell konferens som arrangeras den 5 december och kommer att gästas av framstående internationella forskare (Keynote speakers). Motivet till konferensen är den senaste tidens snabba utveckling av AI-teknik, som exempelvis Chat GPT, och hur den påverkar högre utbildning.

Träffa och diskutera med experter

– Det finns många frågor vi behöver lösa, bland annat om vi med gott samvete kan fortsätta att använda hemuppgifter. Chat GPT kan skriva en A4 om det mesta på några sekunder som sedan kan användas i inlämningsuppgifter, och den blir bättre hela tiden, säger Niklas Humble, lektor i datavetenskap och en av konferensens arrangörer.

Alla som jobbar med högre utbildning måste förhålla sig till Chat GPT, menar Niklas Humble.

– Konferensen är en chans att både lyssna till och diskutera med experterna. Det finns både positiva och negativa konsekvenser med Chat GPT och vi vill lyfta både och, säger han.

Två deadlines för bidrag

Du kan anmäla dig redan nu som deltagare, men om du vill bidra med dina egna erfarenheter eller uppslag för forskning så gäller följande deadlines: 30 september för vanligt abstract och 15 september för abstract till ”the Application of AI Excellence Awards”.

För konferensdeltagare som deltar med abstract finns även möjligheten att bli erbjuden att utöka sitt abstract till en journalartikel i the Electronic Journal of e-Learning som kommer att ha ett specialnummer om ” Artificial Intelligence and Education”.

Mer information om konferensen och anmälan Länk till annan webbplats. (extern länk)

Text: Anders Munck

Keynote speakers

Mutlu Cukurova Länk till annan webbplats., University College London, UK.
Presentation: “Navigating the Role of AI in Shaping Future Educational Practices”

Sanna Järvelä Länk till annan webbplats., University of Oulu, Finland
Presentation: “Adaptive learners in the age of AI: Leveraging SRL Theory with AI Capabilities to Support Future Learners”

Virginie Hachard Länk till annan webbplats., EM Normandie, Caen, France
Presentation: “Enhancing integration of Artificial Intelligence into education through pedagogical innovation: new issues for educational institutions”

Konferensen arrangeras av Academic Conferences International i samarbete med:

Peter Mozelius, docent i data- och systemvetenskap vid Mittuniversitetet och gästforskare vid Högskolan i Gävle

Niklas Humble, lektor i datavetenskap och programansvarig för DTML vid Högskolan i Gävle

Jimmy Jaldemark, docent och ämnesföreträdare i pedagogik vid Mittuniversitetet

Paul Griffiths, professor i ekonomi vid Normandie Business School i Oxford

Sidan uppdaterades 2024-02-20