Toppmöte i Parma – EU GREEN-arbetet fördjupas

Nu har senaten, som leder Europauniversitet EU GREEN, haft sitt första möte. De ledande personerna från alla lärosäten som ingår träffades i Parma i Italien för att diskutera hur alla arbetspaket ligger till och hur alla tillsammans ska jobba vidare.

Annika Strömberg, Agneta Morelli, Ylva Fältholm, Lars Bengtsson, Magnus Isaksson och Malin Hillman.

Annika Strömberg, Agneta Morelli, Ylva Fältholm, Lars Bengtsson, Magnus Isaksson och Malin Hillman.

I slutet av september besökte en grupp med representanter från Högskolan i Gävle University of Parma i Italien, för ett möte där tre grupperingar samlades; rektorerna, senaten och styrgruppen (Executive committee). Dagarna innehöll både gemensamma möten och parallella sessioner.

– Det finns ett stort värde i att de tre grupperingarna träffas samtidigt då senaten och styrgruppen direkt på plats kan ta vidare de frågor och de beslut som tas i rektorsgruppen. Detta var första gången som senaten samlades och många av diskussionerna i de tre grupperna handlade om hur vi på bästa sätt kan lyfta frågor mellan de olika grupperingarna och vilka frågor som respektive grupp har ansvar för, säger Annika Strömberg, projektledare för EU GREEN vid Högskolan i Gävle.

Leder paketet om hållbara campus

Samtliga ledare för arbetspaketen som ingår i EU GREEN fick presentera det arbete som de gjort hittills, framgångar och utmaningar samt nästa steg i arbetet. Från Högskolan bidrog Agneta Morelli, ledare för arbetspaket 8, med en presentation om arbetet för hållbara campus.

– Arbetet i WP8 är intensivt just nu. En enkät ska besvaras av alla universitet i oktober om nuläget kring hållbara och hälsofrämjande campus följt av fokusgruppintervjuer. Vi utvecklar också ett stödmaterial för planering, implementering och utvärdering av aktiviteter utifrån en delaktighetsmodell. Dessutom planerar studentrepresentanterna ett Mentor-Mentee- program samt ytterligare studentdrivna events, säger Agneta Morelli.

Agneta Morelli presenterar arbetet i sitt arbetspaket på universitetet i Parma.

Agneta Morelli presenterar arbetet i sitt arbetspaket på universitetet i Parma.

Högskolans prorektor Lars Bengtsson deltog som ledare för arbetspaketet med fokus på forskning (WP3).

– Det känns särskilt roligt att Högskolan i Gävle utmärker sig med ett tydligt hållbarhetsfokus och att vi har många medarbetare direkt engagerade i EU GREEN- samarbetet. Det var en mycket konstruktiv och positiv stämning på mötet i Parma, säger han.

Reste med tåg till Parma

Europauniversitetet EU GREEN har hållbarhet som övergripande tema. Det gjorde att projektledarna Malin Hillman och Annika Strömberg valde att resa hållbart.

– Det känns angeläget att fundera över det klimatavtryck som själva projektet gör. De gånger då det är möjligt bör vi därför ta tåget. Det blir en hel del byten på så långa resor men förutom en del ombokningar på grund av förseningar så fungerade resandet bra, säger Annika Strömberg.

Tågstationen i Lugano.

Tågstationen i Lugano.

Resan tog tre dygn på vägen ner, men hemvägen gick smidigare på 1,5 dygn.

– Tågen höll bra standard och det fanns möjlighet till både arbete och småprat. På de flesta sträckorna fanns wifi. Sedan är det ju fantastiskt att få se så mycket av de länder som man passerar med skillnader i landskap och årstider, säger Annika Strömberg.

Text: Anna Sällberg

Sidan uppdaterades 2024-04-09