Drönare kan ge billigare och snabbare leveranser än lastbilar

Om pris och hastighet styr så är drönare redan ett bättre alternativ än diesellastbilar för vissa transporter. Det visar en ny studie vid Högskolan i Gävle som jämfört ”last mile”-leveranser mellan och inom städer.
– Jag tror att genomslaget för leveranser med drönare kommer inom fem år, säger Aishwarya Raghunatha, doktorand i energisystem.

Drönare

Aishwarya Raghunatha tror att drönarnas största potential finns i leveranser till slutkunder. "Att inte behöva använda bilen för att hämta paket blir både billigare och mer miljövänligt". FOTO: TT (t.h.)/Privat

Last mile innebär sista etappen av en produktleverans, det vill säga den sträcka då varor transporteras från en distributionscentral till ett ombud, där slutkunden sedan hämtar sitt paket. Studien, som publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports Länk till annan webbplats., har jämfört laster på omkring 500 kilo, vilket motsvarar en genomsnittlig last mile-leverans, som idag uteslutande sköts med lastbilar.

– Tekniken för att använda drönare till transporter är redan här, det som saknas är framför allt energieffektivare batterier och infrastruktur. Stora drönare kan vara billigare i sin livscykel på grund av automatisering, men elektriska lastbilar är mer utsläppsvänliga för den typ av logistik vi har idag. Dessutom är drönare utan tvekan snabbast. Detta sammantaget innebär att drönare är ett potentiellt alternativ till lastbilar, säger Aishwarya Raghunatha, doktorand i energisystem på forskarskolan Future-Proof Cities Länk till annan webbplats. vid Högskolan i Gävle.

Snabbast och billigast

I jämförelsen ingår lastbilar och ellastbilar med förare, och en större modell av drönare som Nasa tillverkat kallad ”Side-by-side”. Studien har bland annat jämfört kostnader för fordonens hela livscykel, utsläpp av koldioxid, och hur snabbt leveranserna kan ske. Aishwarya Raghunatha har tittat på fyra olika typer av leveranser: långa sträckor mellan städer, kortare sträckor mellan städer, och kortare respektive längre leveranser inom städer. Drönarna visade sig vara snabbast och billigast för samtliga fyra leveranstyperna, medan ellastbilarna har lägst klimatpåverkan. Tilläggas bör att räkneoperationen bygger på en prognos för åren 2027–2032, med antagandet att ellastbilarna har tagit över en större del av lastbilstransporterna. Idag står diesellastbilar för ungefär 96–98 procent av den här typen av transporter, och ellastbilar för resterande.

"Genomslag inom fem år"

Enligt Aishwarya Raghunatha kan drönarna bidra till en snabbare elektrifiering av transporter, främst eftersom de är billiga i drift. Drönarna kommer inte kunna sköta last mile-leveranserna på egen hand i framtiden, utan det kommer att behövas både drönare och ellastbilar – en kombination som skulle ge både minskade utsläpp och lägre transportkostnader. Det är istället för den sista delen av leveranserna, alltså till hem till slutkunden, som Aishwarya Raghunatha ser den största potentialen för drönare.

– Att inte behöva använda bilen för att hämta paket blir både billigare och mer miljövänligt. Hur effektivt morgondagens transporter utformas kommer att bero på många faktorer, och det behövs mer forskning om användningsfall och deras effekter, investeringar i infrastruktur och laddningscenter, förändringar i regelverk och regional planering. Därför tror jag att genomslaget för leveranser med drönare kommer inom fem år, säger Aishwarya Raghunatha.

Studien ger en bild av hur transporterna kan komma att fungera om 5-10 år, och Aishwarya Raghunatha hoppas att den ska användas vid planeringen av framtidens logistik.

– Vi behöver fler tester och mer forskning för att förstå vilken typ av drönare som kan användas till vilket syfte innan drönarna kan användas fullt ut i det logistiska systemet, säger Aishwarya Raghunatha.

Kontaktpersoner

Aishwarya Raghunatha

Doktorand inom energisystem

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-04-09