Mångmiljonbelopp till ekonomiforskare vid Högskolan i Gävle

– Medlen kommer vår forskning till nytta under många år, säger Mattias Hamberg, professor i företagsekonomi och en av tre huvudansvariga för forskningsprogrammen.

Fredrik Hartwig, Mattias Hamberg, och Asif Huq. Foto: Anders Munck/HiG.

Forskare på Högskolan i Gävle har tilldelats stipendium på totalt 5,5 miljoner kronor av Handelsbanken för tre forskningsprogram inom ekonomisk redovisning. De tre forskningsprogrammen ska bland annat studera vad som påverkar kvaliteten inom svenska företags redovisningsinformation och revisionsarbete. Mattias Hamberg, Asif Huq och Fredrik Hartwig är ansvariga för varsitt forskningsprogram.

– Det övergripande målet med samtliga program är att studera vad som påverkar kvaliteten, samt vilka ekonomiska konsekvenser redovisningens kvalitet har för företagen, säger Mattias Hamberg.

På djupet om kvalitet

Ett av forskningsprojekten studerar hur revisorers familjeliv påverkar deras karriär och produktivitet. Sådana samband kan även ha konsekvenser för kvaliteten i revisors arbete.

– Vi undersöker hur personliga karaktäristika påverkar redovisnings- och revisionsbeslut. Vi vill exempelvis ta reda på vilken betydelse det har för kvaliteten om de ansvariga har begått brott och om de är födda i Sverige eller inte, säger Mattias Hamberg.

Hittills har totalt nio forskare knutits till de tre programmen, och forskningen omfattar både börsnoterade och onoterade bolag.

Samarbete med näringslivet

Forskningen kommer delvis att ske i samarbete med några av Sveriges största revisionsbyråer och med Revisorsinspektionen. Stipendierna bidrar till finansiering av forskningsprogrammen under flera år framåt.

Forskarnas mål är att deras arbete ska visa vilka faktorer som gör att redovisningsarbete håller hög kvalitet, och vilka konsekvenser det får både om arbetet håller hög respektive låg kvalitet.

Mattias Hamberg, professor i företagsekonomi
E-post: mattias.hamberg@hig.se

Fredrik Hartwig, lektor i företagsekonomi
E-post: fredrik.hartwig@hig.se

Asif Huq, universitetsadjunkt
E-post: asif.m.huq@hig.se

Kontakt

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-06-25