Ny forskning: Äldre jobbar för livsglädjen det ger

En ny studie som bygger på intervjuer med äldre som valt att fortsätta arbeta överraskar.
– Trots stor variation i utbildning och yrken fanns en tydlig gemensam röd tråd där den främsta drivkraften var den livsglädje som arbetet bidrog till, säger Marie Bjuhr, forskare inom vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

En lärare visar sin elev vid skolbänken.

Pensionsmyndigheten rapporterar att idag arbetar fler än 400 000 personer som är äldre än 65 år, och vanligt är att de kombinerar lön och pension. Marie Bjuhr ville undersöka vilka bevekelsegrunder som fanns till fortsätt arbete och genom intervjuer se om det fanns någon skillnad beroende på profession, utbildningsnivå eller kön.

– Jag tyckte debatten för mycket kommit att handla de ekonomiska incitamenten där äldre medarbetare antingen lockats fortsätta, eller känts sig tvingade, av ekonomiska skäl, säger marie Bjuhr.

Arbetet förknippat med stor värme

Det som dominerade i svaren var att arbetet var något man verkligen tyckte om och att det fanns en så stor värme i berättelserna om det egna yrket.

– Tidigare har jag kanske tänkt att detta rört för dem som jobbar med sina fritidsintressen. Men denna livsglädje som jobbet skapar gäller över gränserna och det är inte vanligt att detta synliggörs i forskningen.

  • Hårfrisörska: "Det är uppiggande och roligt att jobba, det är som ett skapande, faktiskt."
  • Busschaufför: "Jag har älskat att hålla i en ratt ända sedan jag var en liten grabb, Det händer alltid något nytt, det är en liten utmaning hela tiden."
  • Svetsare: "Jag tycker om fysiska jobb och att röra på mig, det är som att gå på ett pass på gym, man vet att man klarar av det och det känns bra."
  • Mellanstadielärare: "Det blir inte bara ett jobb utan en gemenskap, alla känner en och blir glad när man kommer."
  • Fordonsmekaniker: "Det är roligt att jobba med det som jag håller på med och också kundkontakterna, det sociala."
  • Receptarie: "När jag kommer hem från jobbet har jag mer energi också för hemarbete och för samtal med min partner."

– Den här genuina arbetstillfredsställelsen är något som verkar vara viktigt för att man skall välja att arbeta upp i högre åldrar, säger Marie Bjuhr.

Även de som slutat förvånade

Som Pensionsmyndigheten konstaterar arbetar nu allt fler upp i högre åldrar, men också de som går tidigt ökar och man vet inte riktigt vad det beror på och vilka de är.

– Mina lite förutfattade meningar här var att det rörde personer som förmodligen inte tyckt så mycket om sitt arbete eller som drabbats av sjukdomar, men även här förvånades jag.

Visst fanns de som berättade om smärtproblematik eller sjukdomar, men också de som tyckte att de haft ett jättebra jobb som de brunnit för.

– Men för dessa hade arbetet tagit en väldigt stor del livet och de valde ändå att sluta för att lösgöra tid för annat. Eller för att leva pensionärslivet fullt upp, passa på, medan hälsan fanns.

Sedan fanns gruppen där förändringar avgjorde:

  • Sekreterare: "Mina gamla arbetskamrater slutade och den yngre generationen är inte intresserad av oss gamlingar."
  • Förskollärare: "Jag har alltid brunnit för mitt jobb men vi har inte förutsättningarna att nå målen längre. Jag kan faktiskt inte jobba så."
  • Kartritare: "Jag tyckte om att göra kartor manuellt, men allt digitaliserades. Jag är ingen datamänniska och kände att nu räcker det."
  • Gymnasielärare: "Har haft ett väldigt bra jobb, men erbjöds ett väldigt bra pensionsavtal. Utan det hade jag nog fortsatt."

Att arbeta längre för sin egen hälsa

Marie Bjuhr vill uppmärksamma vinsterna med ett hälsosamt åldrande i sitt yrke och att samhället förstår att det inte bara handlar om ekonomi och pension.

– Jag tycker det är en viktig upptäckt, att motivet att fortsätta arbeta var livskvaliteten, säger Marie Bjuhr.

Text: Douglas Öhrbom

Kontaktperson

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-03-07