Nu ska hållbarhetsfrågor få ännu större plats i Högskolans program och kurser

Nya program och kurser, förändringar i befintlig utbildning och pedagogisk utveckling för lärare inom hållbarhetsfrågor. Arbetspaketet med fokus på utbildning (WP2) inom EU GREEN har arbetat fram en utbildningsstrategi för Europauniversitetet och nu behövs fler medarbetare på Högskolan i Gävle som vill engagera sig inom fyra nya teman framåt.

Fredrik Hellström.

Fredrik Hellström. Foto: Anna Sällberg

Arbetet inom Europauniversitetet EU GREEN har fått fart under 2023 och flera arbetspaket har nu genomfört en del uppgifter som ingår i paketen.

– Första året var bra och vi levererade allt som kommissionen krävde av oss. Vi har verkligen kommit i gång i de nio arbetspaketen och här på Högskolan har vi sett ett mycket stort intresse för att få vara med och bidra, vilket är jätteroligt. Ungefär 90 medarbetare deltog aktivt i arbetet förra året, säger Magnus Isaksson, vicerektor för EUI (European University Initiative).

Ökat fokus på hållbar utveckling

WP2, som handlar om utbildning med fokus på hållbarhet och hållbar utveckling, har jobbat fram en utbildningsstrategi för EU GREEN:s lärosäten.

– Vi har definierat och försökt tydliggöra vad studenter behöver för kompetenser för att kunna ta sig an de utmaningar som finns i samhället utifrån de globala målen för hållbar utveckling. En av utmaningarna som EU GREEN nu står inför är att omsätta detta i vår verksamhet genom att skapa utbildningsprogram som siktar mot hållbarhet och hållbar utveckling, samtidigt som vi även uppdaterar befintliga program, säger Fredrik Hellström, WP-samordnare vid Högskolan i Gävle.

Arbetspaketet innefattar också demokratifrågor och hur vi ska kunna ha en samsyn mellan lärosätena i Europa samtidigt som vi behöver ha en förståelse för hur olika kulturella frågor kan påverka.

– Vi behöver jobba med hållbarhet och hållbar utveckling över hela Europa och en av nycklarna inom EU GREEN är att förstå hur samhället fungerar i våra olika regioner och ta vara på de styrkor som finns, säger Fredrik Hellström.

Nytt pedagogiskt utvecklingsprogram

Som en del i utbildningsstrategin har de som jobbar med WP2 även tagit fram en struktur för ett pedagogiskt och professionellt utvecklingsprogram för både undervisande och administrativ personal.

– För att studenter ska kunna lära sig olika nyckelkompetenser kring hållbarhet och hållbar utveckling behöver vi kunna lära ut det och då är det här ett program där lärare får en pedagogisk utveckling i hur vi kan undervisa i hållbarhet och hållbar utveckling. Vi vill även skapa en pedagogisk utvecklingsmiljö där lärare kan träffas, både online och fysiskt, och utbyta erfarenheter samt diskutera olika frågor, säger Fredrik Hellström.

Inom WP2 skapas nu i ett första läge fyra nya team med olika inriktningar:

  1. Hur skapar vi nya utbildningsprogram med fokus på hållbarhet och hållbar utveckling, samt hur arbetar vi med att anpassa befintliga program?
  2. Hur kan vi utveckla och genomföra gemensamma korta fristående kurser med fokus på hållbarhet och hållbar utveckling?
  3. Hur kan vi utveckla innehåll och lärandeaktiviteter i befintliga kurser och moment för att bättre möta de globala målen?
  4. Hur utformar och genomför vi de pedagogiska och professionella utvecklingsprogrammen?

Till dessa teman söker paketet medarbetare som vill engagera sig.

– Att få vara med och arbeta internationellt i detta spännande arbete ger mycket tillbaka i form av erfarenheter och spännande upplevelser! Vi ser förstås gärna att ännu fler engagerar sig och att vi tar ytterligare steg i EU GREEN:s utveckling i år. Det hela är öppet för medarbetare från både kärn- och stödverksamheten att anmäla intresse, säger Magnus Isaksson.

Text: Anna Sällberg

Kontakt

Fredrik Hellström, profilbild

Fredrik Hellström

Universitetslektor i Arbetshälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv

Sidan uppdaterades 2024-05-30