Barn och unga i fokus under konferens på Högskolan

RucX vid Högskolan i Gävle stod den 9 februari som värd för RucX Summit – en årlig konferens för skolsamverkan. Temat för årets upplaga var "tidiga och samordnade insatser för barn och unga".

Regionalt utvecklingscentrum, RucX, är en samverkansplattform mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. Professionella yrkesutövare och förtroendevalda är exempel på personer som ingår i RucX.

RucX Summit är en arena och mötesplats för omvärldsspaning och erfarenhetsutbyte. Målet är att öka kunskapsnivån inom nätverket. Tillsammans med Arenan för social kunskapsutveckling (ASK), bjöd man i år in verksamhetschefer från socialförvaltningarna i Gävleborg för att lyfta de insatser barn och unga är i behov av.

– RucX Summit ger möjlighet att belysa viktiga områden ur ett samhällsutmaningsperspektiv, där även politiker får vara med i diskussionerna. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för att ta oss an de samhällsutmaningar vi har i regionen, och därför fyller årsmötet en viktig funktion, säger Signhild Olsson, verksamhetsledare för RucX.

Moderator för dagen var Pia Skott från Stockholms universitet, som även gav en helhetsbild av TSI utifrån sin forskning och bakgrund som ansvarig för deras rektorsutbildning. Från Högskolan i Gävle gav forskare två föreläsningar: Sara Skoog Waller presenterade sina forskningsresultat om könsrelaterat våld och TSI, och Sven Trygged gav exempel på olika perspektiv av tvärvetenskapligt lärande under frågeställningen ”att göra själv eller ta hjälp av andra?”.

Sven Trygged föreläser digitalt för åhörare i en gradängsal.

Konferensdeltagarna i Valhall under Sven Tryggeds föreläsning. Foto: Simon Forsmark

– Föreläsningarna var väldigt intressanta och väl genomförda, vilket många av konferensdeltagarna påtalade. Alla tre föreläsare ramade in temat för dagen på ett mycket bra sätt och det märktes att det gav effekt i de efterföljande paneldiskussionerna, säger Signhild Olsson och fortsätter:

– Med facit i hand blev årets RucX Summit lyckad och samarbetet mellan RucX och ASK var väldigt bra utifrån temat. Det finns inslag i våra utbildningar vi behöver lyfta till utbildningsledarna för att stärka samverkan för våra studenter, som småningom kommer ut i de verksamheter där tidiga och samordnande insatser för barn och unga ska genomföras.

Bo Söderqvist, projektledare vid ASK, är även han nöjd med årets konferens och trycker på att det är ett utmärkt tillfälle för dessa personalgrupper att träffas och tillsammans med politiker diskutera de utmaningar samhället står inför.

– Det är viktigt att vi för dialoger kring hur samarbetet kan utvecklas och stärkas utifrån våra olika uppdrag inom samhället. Vi har också mycket att utveckla när det gäller att skapa möten, kunskap och förståelse mellan våra studenter som läser till samhällsbärande yrken såsom sjuksköterskor, lärare och socionomer. De behöver mötas mer regelbundet under utbildningen för att lära tillsammans, säger han.

Sidan uppdaterades 2024-05-30