Morgan Persson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

Morgan Persson, koncernchef på Monitor ERP, har under många år bidragit till att öka utbildningsnivån i regionen och är en ambassadör för samarbetet mellan akademi och näringsliv.

Morgan Persson.

Morgan Persson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle. FOTO: Monitor ERP

Morgan Persson, uppvuxen i den lilla skogsbyn Ytterhavra i Hudiksvalls kommun, utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle. Han har sedan tidigt 1980-tal arbetat med utvecklingen av Monitor ERP som idag är ett globalt företag med 500 anställda.

– Det känns oerhört hedrande att bli utsedd till hedersdoktor. Samarbetet med Högskolan är viktigt och prioriterat för oss. Vi på Monitor ERP har varit engagerade i utbildningsfrågor i många år, och i synnerhet utbildningar med inriktning mot teknik och ingenjör, säger Morgan Persson.

"En stark ambassadör"

Han har under lång tid haft ett starkt engagemang för samverkan mellan Högskolan och näringslivet. Exempelvis har han varit drivande i att utforma arbetsintegrerade utbildningsprogram genom etableringen av Teknikcollege och det så kallade Mellanåret i Hudiksvall, som gjort att fler kunnat läsa vidare på högskolenivå efter studenten.

– Morgan Persson är en stark ambassadör för samverkan mellan näringslivet och akademin. Hans arbete med att sänka trösklarna till högre utbildning har stor betydelse för kompetensförsörjningen i regionen och han har bidragit till att öka attraktionskraften för ingenjörsutbildningar både för studenter och för näringslivet, säger Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle.

Promovering 19 april 2024

Morgan Persson lovar att samarbetet med Högskolan i Gävle kommer att fortsätta.
– Vi har rekryterat många medarbetare från Högskolan, och det är tydligt att utbildningarna håller hög kvalitet. Högskolan är viktig för svenskt näringsliv och Gävleborgs län och vårt samarbete har varit jättebra under många år och vi ska göra vad vi kan för att det ska fortgå och vidareutvecklas, säger han.
Promoveringen sker i samband med Akademisk högtid 19 april 2024.

Ur Högskolans motivering

”Morgan Persson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle för sitt starka och långsiktiga engagemang för att i nära samarbete med Högskolan möta behovet av kompetens, utbildning och forskning inom främst det tekniska området.

Morgan bidrar på fler sätt till Högskolans verksamhetsområden. I sin roll som företagsledare är han en stark ambassadör för vikten av samverkan mellan näringslivet och akademin, särskilt Högskolan i Gävle.

Morgan verkar för att fler ska ges möjlighet till högskolestudier i en region som karaktäriseras av relativt låg utbildningsnivå.

Morgon Perssons engagemang för ingenjörsutbildningar visar en stark vilja att möta de behov av högre utbildning som gäller i regionen. Genom sitt arbete tillsammans med regionens företag och Högskolan har Morgan Persson därigenom på ett mycket konkret och uthålligt sätt bidragit till att uppfylla Högskolans mål att göra lokal och global samhällsnytta”.

Om utmärkelsen

Hedersdoktorat är en tradition som förekommer vid svenska högre lärosäten. Utmärkelsen uttrycker lärosätets uppskattning av framstående insatser inom något av dess verksamhetsområden.

Kontakt

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-05-30