Nationell granskning av utbildningar inom fastighetsmäkleri

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat fastighetsmäkleriutbildningarna på landets lärosäten. Totalt omfattar utvärderingen tio utbildningar som granskats på fyra bedömningsgrunder.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och landets lärosäten ska gemensamt se till att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet. UKÄ inledde i slutet av år 2022 en utvärdering av lärosätenas samtliga fastighetsmäklarutbildningar, såväl reguljära högskoleutbildningar som uppdragsutbildningar. Resultatet av utvärderingen presenterades igår.

Personalresurser behöver stärkas

Högskolan i Gävle ger två utbildningar inom området, dels Fastighetsmäklarutbildning med kandidatexamen i företagsekonomi (180 hp), dels uppdragsutbildningen SF Mäklarskola (120 hp) på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling.

UKÄ framhåller flera positiva aspekter för båda utbildningarna, så som en nära koppling till yrkesprofessionen där flera av lärarna har erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen och god variation i undervisningsupplägg och examinationsformer. Däremot påtalar också UKÄ att personalresurserna behöver stärkas i båda utbildningarna, och att måluppfyllelsen av förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå behöver stärkas inom uppdragsutbildningen.

"Ifrågasatt kvalitet"

Sammantaget får båda fastighetsmäklarutbildningarna vid Högskolan i Gävle omdömet ”ifrågasatt kvalitet”, vilket innebär att Högskolan under närmsta året ska följa upp de brister som UKÄ påpekar för att uppnå ”hög kvalitet”.

– UKÄ:s granskning ger oss mycket värdefulla insikter i hur vi kan utveckla och förbättra våra utbildningar. Vi har dragit liknande slutsatser som UKÄ i samband med granskningens självvärderingsarbete och har därför redan påbörjat ett åtgärdsarbete för utbildningarna, säger Annika Strömberg, chef för Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Nationellt har totalt tio fastighetsmäklarutbildningar utvärderats och av dessa har sju uppmanats att inom ett år inkomma med en uppföljande åtgärdsredogörelse.

Sidan uppdaterades 2024-05-30