Nytt forskningsprogram ska förebygga gängbrottslighet

Forskningsprogrammet ”Crime and social harms” vid Högskolan i Gävle ska bidra med ny kunskap om gängkriminalitet och förebyggande av brott.*
- Vi arbetar för tvärvetenskaplig forskning inom området och har nära dialog med fältet – polis, socialtjänst och skola för att kunna utveckla relevant forskning, säger Sara Skoog Waller, doktor i psykologi och forskare inom könsrelaterat våld.

Amir Rostami, Sara Skoog Waller, och Börje Leidhammar leder nya forskningsprogrammet "Crime and social harms" vid Högskolan i Gävle. FOTO: HiG

Gängbrottsligheten drabbar många olika delar av samhället och har accelererat de senaste åren. Det krävs utvärderade metoder och ny forskning för att både kunna förebygga brottsligheten och hantera dess konsekvenser.

Flickor i kriminella gäng

Inom ”Crime and social harms” finns forskare från kriminologi, psykologi och juridik representerade, men även annan ämneskompetens kommer att ingå vid forskningsprogrammet. Sara Skoog Waller, Börje Leidhammar, adjungerad professor i juridik och advokat, och Amir Rostami, professor i kriminologi, leder forskningsprogrammet.

– Vi ser det nya programmet som ett paraply under vilket många olika projekt ska samlas. Vi kommer att bedriva forskning inom ett flertal områden eftersom brottslighet och våld drabbar samhället och individer på många olika sätt. Det finns exempelvis tydliga samband mellan strukturella faktorer, våld och ohälsa, säger Sara Skoog Waller.

Ett exempel på frågor som ska studeras är flickors involvering i de kriminella gängen.

– Det lyfts ofta fram att flickor i kriminalitet inte är lika synliga för polisen, vilket gängen utnyttjar i sin verksamhet. Och mycket tyder på att flickorna exploateras och utsätts systematiskt i de här kontexterna. Det kan handla om sexuellt våld och kontroll – utsatthet som också går under radarn, säger Sara Skoog Waller.

I nära dialog med polis, socialtjänst och skola

Inom Crime and social harms vid Högskolan i Gävle ryms forskning om ekonomisk brottslighet, välfärdsbrott, organiserad brottslighet och kopplingarna däremellan.

En viktig del av forskningsprogrammet är att skapa ytor för samverkan och dialog över ämnes- och professionsgränser. Under våren medverkar forskarna i öppna dialogmöten med representanter från polis, socialtjänst och skola och arrangerar två webbinarium om brottslighet och våld i nära relationer. Förhoppningen är att arrangemangen ska bidra till en mer sammansatt förståelse för vilka utmaningar samhället står inför.

– Våldet och brottsligheten sker på olika arenor som är sammanlänkade och i dynamik med varandra. Vi behöver förutsättningar för att se den större helheten. Därför är det värdefullt att samla flera kunskapsområden och professioner från det praktiska fältet, där utvecklingen kan röra sig snabbt. Det handlar om att kommunicera forskning men minst lika mycket om att från början utveckla forskning som har potential att möta de här samhällsutmaningarna, säger Sara Skoog Waller.

Kontaktpersoner

Sara Skoog Waller, profilbild

Sara Skoog Waller

Lektor i psykologi och programansvarig

Börje Leidhammar, profilbild

Börje Leidhammar

Adjungerad professor i juridik och programansvarig

Sidan uppdaterades 2024-03-07