Nu ska hållbara och hälsofrämjande campus formas inom EU GREEN

Målet är att skapa levande, aktiva och attraktiva campus som ligger i framkant för hållbarhet. Det handlar om campus där människor vill mötas och där vi mår bra av att vara. Högskolan i Gävle leder arbetspaket åtta i EU GREEN-alliansen och WP8-ledare Agneta Morelli vill se fler studenter och medarbetare som tar chansen att vara med och utveckla Högskolans campus.

Melis Temel, Agneta Morelli och Karin Eriksson.

Melis Temel, Agneta Morelli och Karin Eriksson är involverade i WP8. Foto: Anna Sällberg

Det första året har handlat om att tolka uppdraget, skapa en samsyn, strukturera och organisera arbetet i WP8, samt att nå ut till medarbetare och studenter som vill engagera sig på de nio universiteten inom EU GREEN.

– Arbetspaketet beskrivs visionärt med målsättningen att skapa en campuskultur och en campusidentitet som genomsyras av hållbarhet och hälsa. Det är ganska diffusa begrepp som vi nu konkretiserar i form av aktiviteter, initiativ och event, säger Agneta Morelli.

En utmaning att skapa ett levande campus

Arbetspaketet berör både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Med hjälp av en enkätundersökning har de kartlagt nuläget på alla campus bland våra partneruniversitet.

Ansvariga inom olika verksamhetsområden har svarat på frågor och svaren har analyserats. Sedan har både gemensamma och lokala utmaningar identifierats och prioriterats.

– Vi har levererat en handlingsplan till Europakommissionen och genomfört en Staff Week på Irland under januari. Nu planerar vi årets konkreta åtgärder runt om på universiteten. En verklig utmaning på Högskolan i Gävle är att skapa ett levande campus där studenter och medarbetare vill vara, en attraktiv mötesplats för externa samarbetspartners och en självklar del av lokalsamhället, säger Agneta Morelli.

Den sociala hållbarheten ett stort förbättringsområde

Hon nämner att det finns utvecklingspotential inom många områden.

– Men sammantaget skulle jag säga att den sociala hållbarheten är vårt stora förbättringsområde. Vi behöver utveckla förutsättningarna för inkludering och välmående för både studenter, medarbetare och besökare, säger Agneta Morelli.

Inom arbetspaketet finns ett stort studentfokus och Melis Temel, doktorand i industriell ekonomi, har en roll som studentkoordinator:

– Min uppgift är att underlätta kommunikationen och skapa möjligheter för samarbeten mellan studentrepresentanter vid lärosätena inom EU GREEN. Vi har regelbundna möten med övningar och brainstorming för att få idéer kring hur vi kan förbättra studenternas delaktighet och inflytande, säger hon.

Fler studenter får arvode

I september förra året hade arbetspaketet en kick-off för studentrepresentanterna i Angers i Frankrike då de möttes för att utbyta erfarenheter och diskutera idéer. En av dem som följde med dit var Karin Eriksson, utbildad miljöstrateg och nu student­inflytandeansvarig vid Gefle Studentkår.

– Vi har lyckats utöka antalet studenter som får arvode för att vara studentrepresentant, från en till sex. Vi tycker att det är väldigt viktigt att uppmuntra studenter att lägga tid på att vara studentrepresentant eftersom det innebär att vi har engagerade studenter som vill vara med och skapa förändring, säger hon.

"Vill bygga en plattform"

Under 2024 handlar mycket om att skapa aktiviteter knutna till arbetspaketets olika utvecklingsområden, hur vi skapar ett hållbart och hälsofrämjande campus.

– Vi vill bygga en plattform för studenter vid Högskolan i Gävle där de kan utbyta idéer kring hållbara och hälsofrämjande campus. Vi har många idéer kring aktiviteter och event. Det är jätteviktigt att samskapa utifrån delaktighet, både med studenter, medarbetare och med externa organisationer, säger Agneta Morelli.

Text: Anna Sällberg

Vill du engagera dig?

Studenter och personal, välkomna att bli inspirerade och lära er hur ni kan engagera er i EU GREEN och arbetspaket 8, hållbart och hälsosamt campus. Ni kommer att träffa studenter och personal som redan är engagerade och lära er om projektet och framtida möjligheter. Det kommer att finnas fika!

Datum: 6/3
Tid: 15-16
Plats: Högskolan i Gävle, 23:213 (Krusenstiernasalen)

Sidan uppdaterades 2024-04-19