Sveriges första medborgarråd om klimatet

Hur ska Sverige minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalet? Det är en fråga som Sveriges första medborgarråd om klimatet ska diskutera. 60 slumpvis utvalda personer från hela landet ska träffas under våren för att komma fram till välunderbyggda förslag på hur Sverige ska göra för att uppnå sina mål.

Medborgarrådets första möte

Medborgarrådets första möte

Medborgarråd om klimatet har tidigare genomförts på nationell nivå i bland annat Frankrike, Danmark och Finland men aldrig tidigare i Sverige. Nu görs det för första gången i Sverige, och det är forskningsprogrammet FAIRTRANS som ligger bakom initiativet. Stephan Barthel, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle och Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre är programchefer för forskningsprogrammet.

– Jag och Thomas Hahn är som programchefer, både initiativtagare och ytterst ansvariga för medborgarrådet, säger Stephan Barthel. Jag har varit med under hela planeringsprocessen som pågått i nästan två år sedan det första beslutet togs av oss.

Slumpvis utvalda

Medborgarrådet består av slumpvis utvalda medborgare som har rekryterats genom ”ett demokratiskt lotteri”. Av 500 intresserade valdes 60 personer ut med hjälp av en algoritm som tagit hänsyn till bland annat åsikter, geografi, demografi, inkomst och politisk tillhörighet. Personerna är utvalda för att i så stor utsträckning som möjligt representera Sveriges befolkning.

Deltagarna i medborgarrådet kommer att diskutera, lära av varandra och ta ställning till olika argument. Till stöd har de några av Sveriges främsta forskare och experter, som kommer att presentera sina kunskapsområden för deltagarna. Att just möta och diskutera med andra personer som de kanske aldrig skulle träffa i sitt vardagsliv är också något som lyfts fram som goda erfarenheter från deltagare i andra länders medborgarråd.

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap

Stephan Barthel kommer att vara med och följa utvecklingen av medborgarrådet, och studera processen framåt för deltagarna.

– Jag kommer att studera rådet som forskare. Dels har jag tillsammans med kollegor utvecklat en enkät som deltagarna kommer att få svara på före och efter där vi ska analysera om rådsmedlemmarna kommer att ändra sin uppfattning under processen. Vi kommer också att studera hur det demokratiska beslutsfattandet fungerar i rådet utifrån medlemmarnas egna upplevelser.

Medborgarrådets första möte

Första träffen för medborgarrådet var nu i helgen den 9-10 mars, och då fanns även Stephan Barthel på plats som tillsammans med Tomas Hahn höll välkomsttalet för deltagarna.

– Det var en både mäktig och euforisk upplevelse att välkomna detta medborgarråd om klimatet, säger Stephan Barthel. Jag talade inför en grupp som är en miniatyr av Sverige, dvs avspeglar Sveriges befolkning och det kändes stort. Det hela gick mycket bra och det var glädjande att uppleva att rådsmedlemmarna direkt började sitt arbete med intensitet. Så fort tillfälle gavs för diskussion blev det ett surr i salen som jag verkligen upplevde som fantastiskt.

Gruppen kommer att träffas nio gånger under våren fram till den 19 maj. I slutet av maj ska medborgarrådet presentera sina framröstade förslag då även Riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner kommer att bjudas in för att ta del av förslagen.

Anslagstavla med anteckningar från medborgarrådsmötet.

Fakta om klimatmedborgarrådet

I mars 2024 startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. 60 deltagare, vetenskapligt utvalda för att representera Sveriges befolkning ska under våren ta del av forskning, diskutera lösningar och komma med förslag på hur Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Medborgarrådet har två mentorer: Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för organisationen Generation Pep, och Sverker Sörlin, författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, samt mer än tjugo organisationer där merparten är från civilsamhället. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation.

Mer information om medborgarråd om klimatet Länk till annan webbplats.

Mer information om Fairtrans Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-19