Samtal om geopolitik lockade många

Näringslivet, kommuner och akademin har varit samlade till ”Industrisamtal” om hur geopolitiska trender påverkar företag och samhälle.

David Hallman, vetenskaplig ledare för hälsofrämjande arbete på HiG.

David Hallman, vetenskaplig ledare för hälsofrämjande arbete på HiG, var en av dem som deltog i Industrisamtalet.

Ett 50-tal deltagare från både näringsliv, kommuner och akademin samlades på Sandbacka park i Sandviken för att diskutera det aktuella globala läget och samspelet mellan olika samhällsaktörer.
Industrisamtalet, som arrangeras i samarbete mellan högskolorna i Dalarna och Gävle samt Mellansvenska handelskammaren, är sedan några år tillbaka en årlig tradition. Den här gången inleddes mötet av Olov Hemström från Business Sweden och det var en dyster bild av det globala läget som han målade upp.

– Vi bevittnar ett ”rekord” i kriser och det är svårt att vara positiv, sade Olov Hemström.

Han radade upp en lång lista med krig, klimatkrisen, energiförsörjningen, inflation och den ökande protektionismen som motverkar globaliseringen och innebär utmaningar för hela samhället. Sverige är ett land som till mycket stor del är exportberoende och därmed finns utmaningar i det tuffa geopolitiska klimatet.

Olov Hemström lyfte dock fram en ljusglimt i slutet på sitt inledningsanförande och det var att de räknar med att Sveriges tillväxt skulle börja öka igen nästa år.

Olov Hemström, Business Sweden.

Olov Hemström, Business Sweden, var inledningstalare på Industrisamtalet.

Hur öka samarbetet mellan näringsliv och akademi?

Efter inledningen blev det två panelsamtal, ett med näringslivsdeltagare och ett med ledande företrädare för högskolorna. Frågorna rörde hur de olika samhällsaktörerna påverkas av de geopolitiska utmaningarna och hur samarbetet kan utvecklas. Några berörde också trenderna med globalisering kontra regionalisering och krav på ökad självförsörjning i till exempel Sverige.

Prorektor Lars Bengtsson från Högskolan i Gävle tog bland annat upp diskussionen om ansvarsfull internationalisering. Förr samarbetade man med nästan alla länder i världen, nu är det inte lika självklart.

– Nu finns det illasinnade länder som vi behöver förhålla sig till, menade Ylva Fältholm. Vi ser ett ökat fokus på Europa till exempel och vårt samarbete inom Europauniversitetet EU GREEN är ett exempel på det.

Någon framhöll också att demokrati är viktigt för en fri akademi. Nu är bara 30 procent av världens länder att betrakta som demokratiska.

En stor del av diskussionen handlade om det fortsatta samarbetet. Hur ska det relativt snabbrörliga näringslivet kunna samverka med det mer trögrörliga akademiska systemet?

– Vi måste stärka forskningssamverkan. Forskning är också viktigt för utvecklingen av utbildningen, poängterade Ylva Fältholm.

Rektor Ylva Fältholm i samtal med Magnus Wåhlander, VD Coop Mitt.

Rektor Ylva Fältholm i samtal med Magnus Wåhlander, VD Coop Mitt.

Drömmer om en ”framtidsskola”

Näringslivspanelen fick svara på frågan om vilken ny utbildning de skulle vilja se på högskolorna eller vad av befintliga utbildningar de skulle vilja se mer av. Någon drömde om en ”framtidsskola” som kunde se in i framtiden, medan andra nöjde sig med mer av entreprenörsutbildningar och utbildningar som främjar nytänkande. En påminde om att man inte ska glömma kloka idéer och kunskap från förr som i vissa stycken kan ha gått förlorade idag.

Högskolornas representanter fick frågan om vem eller vilka föreläsare de skulle vilja bjuda in om de fick välja fritt. Det kom förslag på alltifrån Bill Gates till företagsledare inom den ”gröna omställningen”, som till exempel Northvolt och H2 Green Steel. Men också att det skulle vara fruktbart att fortsätta dialogen på hemmaplan med de regionala näringslivsföreträdare som fanns med i mötet.

Det var stora och svåra frågor som berördes men alla i rummet verkade överens om att det är viktigt att mötas och bygga relationer med varandra. Kommunalrådet i Sandviken Peter Kärnström sammanfattade:

– Vi gör varandra bättre.

TEXT: Tommy Löfgren

Kontakt

David Hallman, profilbild

David Hallman

Docent i arbetshälsovetenskap

Sidan uppdaterades 2024-04-22