Stort intresse för skräddarsydd utbildning

Högskolan i Gävles uppdragsutbildning inom missbruks- och beroendevård har lockat hela 150 deltagare i vår. Utbildningen har utformats i nära samarbete med kommunerna i Gävleborgs län.
– Samarbetet har gjort att vi har kunnat arbeta fram en kurs med tydlig nytta för deltagarna, säger Marie Hansson, kursansvarig och koordinator.

En burk med tabletter.

Utbildningen ges i syfte att inspirera och uppdatera yrkesverksamma som berörs av missbruksproblematik i vardagen.

Högskolans kurs ”BAS-utbildning om missbruk och beroende Länk till annan webbplats.” ges för fjärde gången nu i april. Kursen ger grundkunskaper inom missbruks- och beroendevård och är framför allt till för kommunanställda som möter personer med missbruksproblematik i samband med sitt arbete.

Distansupplägg gav fler deltagare

Att kursen är en uppdragsutbildning innebär att den sker på uppdrag av arbetsgivare, i det här fallet kommunerna i Gävleborgs län. Det medför en mindre kostnad per deltagare för arbetsgivarna, då utbildningen inte ingår i Högskolans ordinarie kursutbud. Undervisningen sker digitalt på distans efter önskemål från kommunerna. Det gör också att fler kan delta.

– Intresset har varit jättestort, vilket är väldigt roligt. Kursen går vartannat år och eftersom vi kan ha många deltagare kan vi samtidigt få ner priset, säger Josefin Westerberg Jacobson, ansvarig avdelningschef.

Samarbete med Region Gävleborg och KI

Utbildningen sker under tre heldagar och deltagarna får en introduktion till hur människan påverkas biopsykosocialt av beroendeproblem och belöningssystemet, hur beroendeproblem påverkar det sociala, vad som gäller juridiskt kring sekretess vid samverkan, och vad deltagarna bör tänka på vid bemötande av personer med beroendeproblematik och deras anhöriga.

– Utbildningen har utvecklats allt eftersom och är framtagen i samarbete med kommunerna, både vad gäller upplägg och innehåll. Därför vet vi att den är relevant och givande för deltagarna, dessutom uppdateras den hela tiden med senaste rönen från forskningen, säger Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig och en av initiativtagarna till uppdragsutbildningen.

Utöver kommunerna samarbetar Högskolan med Region Gävleborg och Karolinska institutet för att kunna genomföra utbildningen.

Uppdragsutbildningarna är en del i Högskolans satsning på livslångt lärande.

Kontaktperson

Anna Jansson Åkerson, profilbild

Anna Jansson Åkerson

Samverkansansvarig

Sidan uppdaterades 2024-04-22