Högskolans forskare vann pris för bästa konferensbidrag

Konkurrensen var hård – 220 bidrag tävlade på konferensen.
Men Högskolans forskare vann det prestigefulla priset för det bästa vetenskapliga papret.
- Väldigt roligt, säger Alan Kabanshi, docent och forskare inom energisystem.

Pristagarna

(Fr.v.) Harald Andersson (med "Haralds globe" i handen), Dario Senkic, Elisabet Linden, Mikael Sundberg, och Alan Kabanshi.

I april arrangerades RoomVent conference, den största konferensen i sitt slag. Över 300 forskare besökte eventet i Stockholm, men även formgivare, ingenjörer och andra yrkesverksamma inom ventilationsbranschen deltog.

Forskargruppen från Högskolan, där de flesta var med på konferensen, består förutom Alan Kabanshi av Dario Senkic, Harald Andersson, Mikael Sundberg, Mats Sandberg och Elisabet Linden. Deras forskning undersöker hur ventilationssystem kan minska risk för spridning av smittor och sjukdomar.

Haralds globe

Deras vinnande vetenskapliga paper lyfte en ny metod som teamet har utvecklat, som gör att de kan göra effektiva simuleringar av hur luft överförs mellan två personer i ett rum. Ventilationen tillsammans med inomhusmiljön i rummet påverkar luftöverföringen mellan personerna, och därmed risken för smittspridning.

Med hjälp av en 3D-printad modell som de kallar ”Haralds globe” kan de göra snabbare mätningar av luftflöden och bortforsling av föroreningar i olika delar av ett rum.

-Man antar ofta att luften är helt blandad i ett rum men i verkligheten rör sig luften i vissa regioner i rummet långsammare och föroreningar ansamlas vilket leder till en större risk för överföring av infektioner. Utöver hur ventilationen fungerar så är rummets utformning också avgörande för hur luften blandas. Därför är det viktigt med mätningar för att kunna se hur ventilationen blir i praktiken, säger Elisabet Linden.

Söker samarbeten med företag i byggsektorn

Potentialen att minska spridning av virus med hjälp av bättre ventilation är stor.

- 60 procent av tiden spenderar vi i våra hem. Vi såg under covid-tiden att smittan ökade i lägenheter trots att alla var hemma. I teorin ska luft inte blandas och virus inte spridas mellan lägenheter, men vissa system gör att luften sprids och blandas mellan lägenheter i flerfamiljshus i alla fall, säger Harald Andersson.

I de flesta hus och hem finns luftutsläppen i köket eftersom man vill undvika att matos sprider sig.

- Det gör att någon som ligger sjuk i ett sovrum kan smitta någon som sitter i köket eftersom luften måste gå den vägen, och ofta leds luften genom hela huset. Vi behöver göra fler mätningar om detta, men kanske att det bästa vore att ha luftutsläpp på betydligt fler ställen i våra hem, säger Alan Kabanshi.

Forskargruppen söker nu samarbeten med företag inom byggsektorn för att kunna göra ännu fler framsteg.

Kontaktperson

Alan Kabanshi, profilbild

Alan Kabanshi

Lektor energisystem

Sidan uppdaterades 2024-05-17