Förändringar inom stödverksamheten på Högskolan - 35 tjänster avvecklas och 10 nya tjänster tillkommer

Högskoledirektören har tagit beslut om avveckling av sammanlagt 35 tjänster inom verksamhetsstödet. Det är en del av en sparplan som omfattar åtgärder för att minska lokal-, drift- och personalkostnader vid Högskolan i Gävle. Samtidigt skapas också tio nya tjänster inom stödfunktionerna.

Enheten för verksamhets- och ledningsstöd, EVL, har idag 177 tjänster, fördelat på åtta olika avdelningar. Totalt kommer 35 tjänster att avvecklas under 2024 och förändringarna omfattar alla avdelningar. 14 av dessa tjänster avvecklas genom så kallad naturlig avgång, främst pensioneringar, medan 21 tjänster beräknas bli övertaliga. Samtidigt tillsätts tio nya tjänster som en del i utvecklingen av stödverksamheten.

– Det är alltid tråkigt att behöva komma med sådana här besked om nedskärningar, men våra ekonomiska förutsättningar innebär att vi behöver minska våra kostnader, säger högskoledirektör Micael Melander. Nu fokuserar vi primärt på att ge stöd och fortlöpande information till alla som berörs av de här åtgärderna.

Ekonomin är ansträngd

Högskolan i Gävles ekonomi är ansträngd, vilket också gäller för en stor del av högskolesektorn. Anslagen till utbildning och forskning håller inte jämna steg med de allmänna kostnadsökningarna. Tvärtom minskar anslagen från staten och utöver det finns också generella sparkrav från regeringen. Högskolan i Gävle redovisade ett negativt resultat på elva miljoner kronor förra året och för 2024 och 2025 är fortsatta underskott budgeterade. Först 2026 hoppas ledningen kunna redovisa en budget i balans.

För verksamhetsstödet, där EVL utgör den allra största verksamheten, finns en målbild om en kostnadsram på 32 procent av Högskolans totala omsättning. Under förra året var stödets andel drygt 33 procent.

– Vi har kommunicerat att vi behöver spara och besparingar har genomförts inför 2024, men nu måste vi gå vidare och spara ytterligare 14 miljoner kronor för att stödverksamhetens omfattning ska motsvara målnivån, säger Micael Melander.

Alla avdelningar ska spara

MBL-förhandlingar med personalorganisationerna har nu genomförts och arbetsgivaren har fattat beslut utifrån det förslag som diskuterats i förhandlingarna. Samtliga åtta avdelningar inom EVL har fått differentierade sparkrav och avdelningscheferna har gjort en översyn av sin verksamhet. Besparingar görs inom såväl personalkostnader, som lokal- och övriga driftkostnader, till exempel konsulttjänster.

Tio nya tjänster

– Vi har genomlyst verksamheten utifrån de ekonomiska ramarna, men också utifrån de kravbilder som riktas mot stödverksamheten och det uppdrag vi har att stödja och möjliggöra utbildning och forskning. Förutom personalminskningar har jag också tagit beslut om inrättande av ett antal nya tjänster. Vi inrättar tre nya tjänster som campusförvaltare och tre nya tjänster som campusvärd, med placering inom Avdelningen för fastighet och service. Sedan inrättar vi också en samlad supportfunktion som vi kallar Supportcentrum. Den kommer att bemannas med fyra Supportvärdar, säger Micael Melander.

Information till alla medarbetare

Alla anställda inom EVL har fått information från högskoledirektören om de här förändringarna.
– Det kommer att vara en lång process innan alla åtgärder har genomförts, säger Micael Melander. För de direkt berörda kollegorna är det viktigt att vi nu erbjuder stöd i form av samtal och tydlig information om den fortsatta processen. När vi genomfört de här förändringarna och bemannat de nya funktionerna kommer vi att ha ett samlat och utvecklat stöd, samtidigt som vi också ska kunna hålla oss inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.

Kontaktperson

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-05-28