Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 miljoner kronor i egenfinansiering.

Översvämning

Översvämningar ökar i takt med klimatförändringarna. På bilden syns ett av NOAQ:s översvämningsskydd. FOTO: NOAQ.

Det finns gott om bevis för att klimatförändringarna leder till fler naturkatastrofer. De allt varmare temperaturerna ökar sannolikheten för torka och bränder, men gör också att luftfuktigheten ökar – vilket leder till fler och kraftigare skyfall och ökad risk för översvämningar.

Skydd mot skyfall och översvämning

Forskare på Högskolan i Gävle har sedan länge undersökt effekterna av översvämning av vattendrag, så kallad översvämningsmodellering, för att kunna upptäcka vilka områden som är under risk. Det nya projektet ska under fyra år utveckla forskningen kring översvämningar, men också ta fram metoder som ska skydda civilsamhället mot effekter av skyfall i samarbete med företagen Geografiska Informationsbyrån och NOAQ Flood Protection, som också är medfinansiärer.

– Vi behöver förbättra samhällets motståndskraft mot skyfall och översvämningar, som blir ett allt större problem. Målet är att ta fram bättre översvämningsmodeller och förbättra de tekniska lösningar som finns, och samarbetet med företagen är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras, säger projektledaren Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

"Knyter oss närmare Högskolan"

NOAQ Flood Protection har tagit fram ett antal produkter som kan användas vid översvämningar, bland annat en mobil skyddsvall som ett alternativ till sandsäckar.

– Vi vill hjälpa till med att göra vårt samhälle mer motståndskraftigt mot översvämningar. Vi ser det här projektet som en bra möjlighet att inte bara utveckla våra egna produkter, utan även undersöka hur produkterna i sin tur kan påverka planeringen av insatser vid en översvämning säger vd:n Sigurd Melin.

Geografiska Informationsbyrån utvecklar bland annat metoder för att använda geografiska informationssystem till att förutsäga vattenflöden vid skyfall.

– Det här projektet är ett sätt att knyta oss inom näringslivet närmare Högskolan, så att alla vi inom projektet kan få ut mer nytta av det vi gör. Vi kommer att kunna dela kunskap och göra varandra starkare, säger företagets grundare Greger Lindeberg.

FAKTA

Projektet finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings forskningsprogram Hög, Geografiska Informationsbyrån och NOAQ Flood Protection. Totalt läggs 5,5 miljoner kronor på projektet under fyra år (1/12 2024 till 30/11 2028).

Förutom projektledaren Anders Brandt deltar Nancy Lim och Julia Åhlén från Högskolan i Gävle.

Kontakt (externt)

Sigurd Melin, NOAQ Flood Protection AB
E-post: sigurd@noaq.com
Tel: 070-333 01 40

Greger Lindeberg, Geografiska Informationsbyrån
Tel: 070-520 08 06

Kontaktperson

Anders Brandt

Docent i geospatial informationsvetenskap

Sidan uppdaterades 2024-05-20