Studenter och lärare säger tack och hej till folkhälsostrategprogrammet

Tipspromenad, körsång, mingel och inspirationsföreläsningar. I positiv anda anordnades under tisdagen ett avslutningsevenemang för programmet folkhälsostrateg för hållbar utveckling.

Anna-Karin Enhol Näslund, utbildningsledare, presenterar en student som får berätta om sitt examensarbete. Foto: Anna Sällberg

Anna-Karin Enhol Näslund, utbildningsledare, presenterar en student som läst programmet som får berätta om sitt examensarbete. Foto: Anna Sällberg

Det treåriga programmet startade 2016 och det byggdes upp genom att två vetenskapsområden möttes; folkhälsovetenskap och biologi.

– Målet var att utbilda folkhälsoarbetare som ska kunna jobba hälsofrämjande med hänsyn till en hållbar ekonomi, en hållbar planet och ett hållbart samhälle. Tanken var att skapa ett innovativt folkhälsoprogram och bli det första programmet i Sverige som blandar biologi och folkhälsa, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap.

"Vi var före vår tid"

Programmet avvecklas som en del i arbetet med att fokusera mer på att strategiskt skapa kompletta akademiska miljöer, där den som söker sig till Högskolan ska kunna gå från grundnivå och sedan vidare till avancerad nivå och forskarnivå.

Professor Gloria Macassa pratade om bakgrunden till programmet. Foto: Anna Sällberg

Professor Gloria Macassa pratade om bakgrunden till programmet. Foto: Anna Sällberg

Den röda tråden i programmet har varit hälsofrämjande arbete och hållbar utveckling.

– Vi var före vår tid. Kort efter att vi startade programmet hölls en stor konferens inom området i Shanghai. Vi har utbildat sex klasser med studenter som kan jobba hälsofrämjande på vilken arbetsplats som helst, tillsammans med andra professioner. Den här utbildningen är relevant både i dag och i morgon, säger Gloria Macassa.

"Vi ska vara stolta"

Syftet med evenemanget var att göra avslut och knyta ihop säcken på ett positivt sätt.

– I utbildningen har vi pratat om det salutogena förhållningssättet, vad som får oss att må bra, och den här dagen genomför vi med det salutogena tänket. Vi ska vara stolta över det vi har åstadkommit tillsammans. Nu sätter vi punkt för programmet på ett värdigt och fint sätt. Stänger man en dörr öppnas alltid en ny, säger Anna-Karin Enhol Näslund, utbildningsledare och universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap.

Text: Anna Sällberg

Personalkören sjöng och spred glädje under evenemanget. Foto: Anna Sällberg

Personalkören sjöng och spred glädje under evenemanget. Foto: Anna Sällberg

Studenter som läst programmet fick berätta om sina examensarbeten. Foto: Anna Sällberg

Studenter som läst programmet fick berätta om sina examensarbeten. Foto: Anna Sällberg

Sidan uppdaterades 2024-05-21