Rektor önskar medarbetare och studenter en härlig sommar

Det senaste läsåret har präglats av arbetet med att profilera Högskolan och utveckla kompletta akademiska miljöer, samt implementera det nya utbildningsutbudet. Samtidigt pågår arbete för att utveckla en effektivare stödverksamhet. Rektor Ylva Fältholm betonar att det senaste läsåret har innefattat omfattande utvecklingsarbeten för många och vill nu önska både studenter och medarbetare en trevlig sommar.

Ylva Fältholm, rektor.

Rektor Ylva Fältholm. Foto: Tomas Bergman

– Under det gångna läsåret har vi fortsatt arbetet med implementering och fortsatt profilering av vårt utbildningsutbud, med avveckling av några program, men också med att bygga kompletta miljöer och att reformera och förbättra vårt utbud av ingenjörsutbildningar. Parallellt med detta har vi också inlett resan mot ett mer effektivt och kvalitativt verksamhetsstöd. Det handlar om processer som för många kan vara arbetsamma och i vissa fall smärtsamma, men som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera utbildning och forskning av hög kvalitet, säger rektor Ylva Fältholm.

Ett annat arbete som fortfarande håller på att genomföras är förändringen av den kollegiala strukturen, där nya akademinämnder ska inrättas med syftet att lägga besluten närmare verksamheten och stärka det kollegiala inflytandet.

Godkänt kvalitetssäkringsarbete

Ylva Fältholm är glad över det faktum att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nyligen gav Högskolan det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

– Det har varit ett enormt jobb och ett jättestort projekt att rätta till de brister som UKÄ först pekade på i sin granskning. Så det är väldigt glädjande att vi nu är godkända. Sedan går det alltid att putsa på kvalitetssystemet för att göra det ännu mer effektivt och mindre resurskrävande.

Hon vill också lyfta fram att Högskolan har ett gott anseende.

– Vi hade myndighetsdialog nyligen och fick då höra från departementet att vi är en mycket välskött högskola, att det är glädjande att vi fortfarande har ett högt söktryck och att vi har koll på läget.

Viktigt med internationella samarbeten

Arbetet inom Europauniversitetet EU GREEN går framåt och Ylva Fältholm betonar vikten av internationella samarbeten.

– I dessa tider av pågående kriser och geopolitisk instabilitet är det viktigt att stärka det internationella samarbetet och bygga allianser med kollegor som delar våra grundläggande demokratiska värderingar, för att värna akademisk frihet och yttrandefrihet.

Några frågor som hon ser att Högskolan kommer att fokusera på framåt är att fortsätta att jobba för att rekrytera fler studenter, att stärka lärosätets position inom forskning samt att öka den externfinansierade forskningen.

Ska tillbringa tid i stugan i skärgården

Men först väntar en sommar då hon hoppas få tid för återhämtning och ägna sig åt det hon tycker om.

– Jag kommer att tillbringa mycket tid i vår stuga i Piteå skärgård och ladda batterierna med det jag tycker om att göra under min ledighet – läsa böcker, umgås med familj och vänner och plocka bär och senare även svamp. Det blir nog en del renoveringsarbete också. Jag tycker att det är bra att göra något helt annat än det man vanligtvis gör och i mitt fall är det att arbeta med händerna. Jag tycker också mycket om att laga och äta god mat, så det blir nog en hel del av den varan också, säger Ylva Fältholm.

Text: Anna Sällberg

Sidan uppdaterades 2024-06-05