Cimar-konferensen i full gång

Under måndagen inleddes en internationell konferens på Högskolan i Gävle med ett 80-tal deltagare från närmare 20 länder.

Deltagare i den internationella konferensen CIMaR.

Deltagare i den internationella konferensen CIMaR, Consortium for International Marketing Research, som inleddes på Högskolan i Gävle under måndagen.

CIMaR står för Consortium for International Marketing Research och är en mötesplats för forskare inom internationell affärsverksamhet och marknadsföring, som varje år träffas för en internationell konferens. I år anordnas den 31:a konferensen och det är första gången som den hålls i Sverige. Det är onekligen prestigefullt att konferensen nu kommit till Högskolan i Gävle.

Temat i år är ”Sustainable International Business: Being Resilient under new Realities” och handlar om det internationella näringslivets motståndskraft inför föränderliga globala verkligheter.

Högskolans rektor Ylva Fältholm öppnade konferensen och sade att konferensens tema överensstämmer på ett bra sätt med Högskolans verksamhetsidé och strategi, som handlar om hållbarhet och att adressera samhällsutmaningar.

Fokus på grön omställning

Konferensens första dag hade fokus på den gröna omställningen inom industrin och inledningstalare var Martin Pei, teknisk direktör på stålbolaget SSAB. Han berättade om hur SSAB, tillsammans med LKAB och Vattenfall, sedan 2016 arbetar för att tillsammans utveckla och producera stål i en helt fossilfri produktionskedja.

Teknologin som bygger på stålframställning genom vätgas som reduktionsmedel går under namnet HYBRIT och har potentialen att reducera Sveriges totala koldioxidutsläpp med hela 10 procent, vilken är den andel som SSAB står för idag med traditionell kolbaserad stålframställning. SSAB introducerar nu ”grönt stål” även vid produktionsanläggningar i USA och Finland.

Enligt Martin Pei är kunderna beredda att betala lite mer för det hållbara stålet och redan finns över 50 kundsamarbeten över hela världen.

Inledningsanförandet följdes av en paneldiskussion med deltagare från bland annat universiteten i Lund, Mälardalen och Birmingham, samt företagsrepresentanter från Sandvik, som diskuterade ämnet etiska utmaningar för multinationella företag kopplat till hållbarhet och olika konkurrensvillkor.

Sandviks hållbarhetsdirektör Mats Lundberg konstaterade att numera är det ingen motsättning mellan hållbarhet och affärer, det är två sidor av samma mynt och en självklarhet för Sandvik, enligt honom.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, var en av huvudtalarna på konferensen och hans anförande om fossilfri stålproduktion väckte stor uppmärksamhet.

Konferensen skapar nya kontakter för HiG

Daniella Fjellström och Ehsanul Huda Chowdhury är forskare i företagsekonomi på Högskolan i Gävle och värdar för konferensen. De var mycket glada över att konferensen nu äntligen är i gång efter ett års planering.

–Konferensen bidrar till ökad samverkan och internationell lyskraft, säger Daniella Fjellström. Vi vill lyfta vad som händer på den här forskningsfronten och det är viktigt för Högskolan. Ett 50-tal forskningsartiklar ska presenteras och diskuteras och allt handlar om aktuella globala utmaningar.

–Några av världens mest framstående forskare inom internationell näringsverksamhet och marknadsföring är här och det innebär att våra forskare på HiG kan utveckla sina nätverk, säger Ehsanul Huda Chowdury, som var moderator under första dagen. Vi deltog i konferensen i Brasilien förra året och det ledde till många nya kontakter för oss och bland annat ett nytt projekt. Här kan man samverka och kanske inspireras till gemensamma forskningsansökningar och samarbeten.

Daniella Fjellström och Ehsanul Huda Chowdury.

Daniella Fjellström och Ehsanul Huda Chowdury, universitetslektorer och forskare i företagsekonomi på Högskolan i Gävle har lett planeringen av konferensen.

Några av deltagarna i CIMaR-konferensen.

Några av deltagarna i CIMaR-konferensen.

Passion och kollegialitet

Ett av de lärosäten som är drivande i CIMaR-nätverket är Georgia State University och en av organisatörerna därifrån är Cuneyt Evirgen och han var mycket glad över att konferensen nu kommit till Sverige.

–Skandinavien och Sverige är i frontlinjen när det gäller hållbarhet och de globala utmaningar vi har idag, säger Cuneyt Evirgen och ett exempel fick vi i inledningen av konferensen från SSAB.

Han tycker det är inspirerande att möta alla forskare i en global kontext.
–Vårt nätverk bygger på passion, vänskap och kollegialitet, förklarade han. Här diskuterar vi forskning, delar idéer och förhoppningsvis kan vi göra avtryck.

Konferensen kommer att äga rum både i Gävle och i Stockholm och man varvar forskarpresentationer med företagsbesök, till exempel på Sandvik Coromant och Alleima.

Cuneyt Evirgen från Georgia State University.

“Vårt nätverk bygger på passion, vänskap och kollegialitet”, säger Cuneyt Evirgen från Georgia State University.

Det finns också tid för kulturella aktiviteter, mot slutet av första dagen fick konferensdeltagarna chansen att uppleva svensk folkdans genom folkdanslaget Rillen som skapade midsommarstämning utanför aulan Valhall.

Folkdanslaget Rillen gav prov på svensk folkdans och musik.

Folkdanslaget Rillen gav prov på svensk folkdans och musik.

Text: Tommy Löfgren

Sidan uppdaterades 2024-06-11