Majoritet upplever ihållande trötthet sju år efter cancerbehandling

Strålning vid cancerbehandling leder ofta till ihållande trötthet som kan hålla i sig sju år efter att behandlingen avslutats.

Det visar en ny avhandling inom vårdvetenskap.

Kristina Tödt, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. FOTO: Privat

Kristina Tödt, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. FOTO: Privat

Kristina Tödt, nydisputerad doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, har i sin avhandling undersökt förekomsten av fatigue bland KOL- och cancerpatienter. Fatigue definieras som en ihållande konstant trötthet som inte går att vila bort, ett tillstånd som ofta påverkar individens dagliga liv.

Över en tiondel av befolkningen

Gruppen KOL-patienter och personer som har eller har haft cancer är stor och utgör över en tiondel av Sveriges befolkning.

- Omkring 600 000 personer i Sverige är canceröverlevare och någonstans mellan 400 000 och 700 000 har KOL. Hur de här individerna mår under behandling och över tid är därför väldigt viktigt både ur ett mänskligt- och ett samhällsperspektiv, säger Kristina Tödt.

457 cancerpatienter vid fyra olika onkologiska kliniker har fått skatta sin upplevelse av fatigue både under pågående strålbehandling och de som fortsatt var i livet efter sju år. Resultatet visade att 72 procent av patienterna upplevde fatigue under pågående strålbehandling, och förekom hos hela 58 procent sju år senare.
Bland patienterna med KOL upplevde 74 procent fatigue.

- Vården kan bli bättre på att jobba mer strukturerat och på att fånga upp de här patienterna. Det behövs en aktiv kommunikation mellan de olika vårdinstanserna för att vården ska bli mer effektiv, säger Kristina Tödt.

Kristina Tödt jobbar som fysioterapeut vid lungmottagningen i Lund och träffar dagligen patienter med KOL och patienter med lungcancer.

Viktigt med stöd

- En del patienter behöver mer stöd för att kunna ta sig ur tröttheten eller lindra den, och kanske lära sig att leva med den. Vid cancer såg vi att upplevd fatigue under strålbehandlingen ofta innebar fatigue sju år senare, som i sin tur var relaterat med lägre självskattad arbetsförmåga. Här krävs en aktiv kommunikation mellan olika vårdnivåer, och har patienterna med långt att resa behöver vi koppla ihop dem med primärvården, säger hon.

För att bli av med fatigue kan ett arbete med att vara mer fysiskt aktiv och att se över hur man har det gällande andra symtom, som sömnproblem, lindra - eller i bästa fall bota. Fatigue är sällan det enda symptomet patienterna upplever och behöver hjälp med, menar Kristina Tödt.

- Jag undersökte inte effekten av behandlingsmetoder i min avhandling, men i många fall hjälper det med stöd till fysisk träning och att tidigt erbjuda rehabilitering. Ibland kan fatigue och depression förekomma samtidigt och då behövs behandling även för depression, säger Kristina Tödt.

Kontakt

Kristina Tödt, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle
E-post: kristina.todt@hig.se
Tel: 0734-09 03 16

Anders Munck, pressansvarig vid Högskolan i Gävle
Telefon: 070-794 65 23
E-post: anders.munck@hig.se

Sidan uppdaterades 2024-06-24