Nytt avtal stärker kommunernas socialtjänster

Högskolan i Gävle har tecknat ett nytt samverkansavtal med kommunerna i Gävleborgs län.

Avtalet ska stärka samarbetet mellan lärosätet och kommunernas socialtjänster och verksamhet inom vård och omsorg genom kompetensutveckling och forskning.

Samarbetet mellan kommunerna och Högskolan är redan väl etablerat. Nu får det en fortsättning i och med det samverkansavtal som tecknades mellan Gävleborgs läns tio kommuner och Högskolan i Gävle.

– Högskolan i Gävle bidrar med kompetensutveckling för de anställda inom kommunerna, och till att socialtjänsterna kan bli ännu mer kunskapsstyrda och forskningsanknutna, säger Josefin Westerberg Jacobson, ansvarig avdelningschef på Högskolan.

Ett exempel på vad samarbetet redan har gett är den kurs, ”BAS-utbildning om missbruk och beroende”, som under våren gavs för fjärde gången. Kursen, som ger grundkunskaper inom missbruks- och beroendevård och är framför allt till för kommunanställda, lockade hela 150 deltagare i våras.

– Utbildningen har utvecklats allt eftersom och är framtagen i samarbete med kommunerna, både vad gäller upplägg och innehåll, säger Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig och en av initiativtagarna till uppdragsutbildningen.

Utöver att stärka kopplingen mellan lärosätet och kommunerna är samarbetet en möjlighet för kommunernas representanter att träffas och utbyta kunskap, erfarenheter och möjliggör utbyten av personal. Avtalet ger också Högskolan större möjligheter att bedriva forskning och förhoppningen är att fler doktorander ska kunna vara verksamma på plats på kommunerna.

FAKTA:
Avtalet kallas Strategisk Samverkan Socialtjänst och akademi i Gävleborg (förkortas SAXS), det tecknades 28 maj i år och gäller tre år framåt.

Sidan uppdaterades 2024-07-03