AI och säkerhet teman under Almedalsveckan

Högskolans ledning deltog i Almedalsveckan och både rektor och prorektor deltog i paneler och seminarier. Högskoledirektör Micael Melander lämnar den här rapporten:

Ylva Fältholm deltar i panelsamtal ”Vad kan vända utvecklingen för lärarutbildningen i Sverige?” Foto: Micael Melander

På årets almedalsvecka var AI och säkerhet två stora teman. Såväl risker och hot som möjligheter med AI diskuterades från olika perspektiv liksom utmaningen för lärosätena att värna vetenskapens öppenhet samtidigt som de skärper sin IT- och informationssäkerhet.

Liksom tidigare år har jag försökt täcka in så många som möjligt av EVL:s sakområden för att uppdatera mig på vilka frågor som står i fokus inom de olika områdena just nu och kanske få med mig en del inspiration och idéer till vårt arbete på hemmaplan. Exempelvis besökte jag seminarier som behandlade IT-säkerhet, arkivering, strategisk rekrytering och arbetsmiljö i det postpandemiska arbetslivet, öppen tillgång till forskningsdata, finansieringsmodeller för högre utbildning och forskning samt hur det innovativa kontoret kan bidra till en effektiv och attraktiv arbetsplats.

Akademisk frihet

Högre utbildning och forskning var också, i år som tidigare år, ett viktigt tema under veckan. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) arrangerade flera intressanta seminarier, bl.a. om behovet av grundlagsskydd för den akademiska friheten och de utmaningar som hänger samman med den ökade styrningen och kontrollen av universitet och högskolor. Men det diskuterades även vilken roll lärosätena ska spela i samhället, vad som egentligen menas med excellens och vem som ska ha det största inflytandet över utbudet av högre utbildning i Sverige.

Vår rektor och prorektor deltog i flera paneler på teman som byråkratiseringen av den högre utbildningen, lärarutbildningens utmaningar och hur lärosäten ska förhålla sig i politiska frågor.

Demokratins röstbärare

Ett seminarium som stack ut lite innebar en lansering av ett nytt samarbete på initiativ av UNESCO: Kommittén för demokratins röstbärare, som ska verka utifrån FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och UNESCO:s mandat, konventioner och rekommendationer. Kommittén består av organisationer som företräder forskare, journalister och kulturskapare. Ordförande för kommittén är Tora Holmberg, vicerektor vid Uppsala universitet.

Sammantaget blev det även i år en mycket givande vecka med många värdefulla intryck och erfarenheter, samtidigt som Högskolan i Gävle på detta sätt ökar sin synlighet och stärker sin röst i sektorn.

/Micael Melander, högskoledirektör

Sidan uppdaterades 2024-07-04