”Jag älskar miljön! Studenterna skapar framtiden”

I en miljö där studenterna skapar framtiden trivs Kajsa Svaleryd, samordnare för lika villkor. Jobbet är varierande, kollegorna nyfikna och lyhörda. Tilliten från organisationen är hög, liksom förväntansbilden.

Kajsa Svaleryd

Kajsa Svaleryd. Foto: Anna Sällberg

Kort sammanfattat arbetar Kajsa mot diskriminering och för inkludering och tillgänglighet på Högskolan i Gävle, för så väl studenter som för medarbetare. Grunden för en god arbetsmiljö är respekt, inkludering och jämställdhet. Det bygger på relationer och kommunikation. Ledtiden från insats till effekt är kort.

– Hela lärosätesmiljön är generös. Det kanske har sin grund i att vi producerar kunskap, att vi därigenom vill dela med oss till andra. Det kan också bero på att vi är i en miljö där alla valt att vara av egen vilja och att det finns en nyfikenhet.

Ständig rörelse och variation i arbetet

Kajsa Svaleryd har jobbat på Högskolan sedan 2018. Då lockades hon av det breda uppdraget: variationen i arbetet och den ständiga rörelsen. Hon jobbar med handläggning, utredning, utbildning, strategisk utveckling – i arbetsgrupper mellan akademierna och förvaltningen samt nationellt med andra myndigheter. Därtill har hon 50 kollegor på andra lärosäten.

– Det är en händelserik vardag och det vi gör är meningsfullt.

Möjlighet till distansarbete finns men Kajsa har valt att vara på campus alla dagar i veckan. Det blir enklare då det kan komma ärenden på uppstuds, men den största anledningen till valet är att hon trivs bland människor och att ha fysiska möten.

– Jag har förmånen att ha eget kontor, det passar mig. Men jag uppskattar möjligheten att jobba hemifrån om jag behöver det.

En "lagom" stor organisation

Lokalerna gör sitt till för trivseln. Hon trivs i den historiska miljön och att det är ändamålsenliga lokaler. Det finns stor variation i både salar, miljöer och utformningen av dessa. Hon tjusas också av att det är en ”lagom” stor organisation.

– Det går nästan att lära känna alla som jobbar här och det går att samla alla chefer i ett och samma rum. Det skapar förutsättningar för korta kontaktvägar och att kunna implementera saker.

 

Snabbfakta:

Vårt campus på Kungsbäck i Gävle ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som närmaste grannar. Ett kunskapens kvarter bara några minuter från centrum.

  • Antal studenter: 19 000
  • Antal medarbetare: 750
  • Antal forskarstuderande: 122
  • Utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar: cirka 60
  • Antal kurser: cirka 330

Bidrar till samhället

Att vara på en arbetsplats som bidrar till samhället är något alldeles extra, enligt Kajsa Svaleryd.

– Det är givande att vara i en miljö där 20 000 människor är för att skapa framtiden, forskare och studenter. Här kan nästa statsminister promenera i korridorerna, eller en blivande nobelpristagare, en student som började sin forskargärning här på Högskolan.

Samarbete och samverkan eftersträvas, förklarar Kajsa. Människors kompetenser tillvaratas och om någon behöver stöd eller få in nya perspektiv är kollegorna där för att vara med och bidra.

– Det finns en vilja att skapa respektfulla och inkluderande möten, och bemötande utifrån alla människors lika värde. Det är en ärlig och härlig miljö.

Text: Stina Lilja

 

Kajsa Svaleryd

Sidan uppdaterades 2024-07-09