Öppen offentlig data

Exempel på öppen offentlig data är serviceinformation, nöjdhetsundersökningar, miljödata och befolkningsdata. Öppen offentlig data tillhandahålls kostnadsfritt och kan användas vid undervisning, studier och forskning.

Databaser, webbplatser och verktyg

Här nedan hittar du webbplatser, databaser och verktyg att använda vid sökning och bearbetning av öppen data.

Databaser

Svensk Nationell Datatjänst Länk till annan webbplats.
Nationell infrastruktur för forskningsdata

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats.
Nyckeltal för kommuner och landsting

SACCESS Länk till annan webbplats.
Nationell satellitdatabas

Openaid.se Länk till annan webbplats.
Sveriges bistånd

World Bank Data Länk till annan webbplats.
Öppen data från Världsbanken

Webbplatser

Open Knowledge Foundation Länk till annan webbplats.
Öppen kunskap

Open Definition Länk till annan webbplats.
Principer för definition av öppenhet

Verktyg

FoU i Sverige Länk till annan webbplats.
Gratis dataprogram och it-verktyg för forskare

Tableau Software Länk till annan webbplats.
Verktyg för visualisering av data

Gephi Länk till annan webbplats.
Verktyg för visualisering av data

Sidan uppdaterades 2024-04-22