Welcome to Civil Law II 15,0 Credits

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema. EN

Information about the course

Course and application code

JUG302, 11318

Study period and pace

week 36–03 at 50% (Half-time)

Register on your course

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Syllabus and reading list

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Your Timetable

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Mer information om kursens upplägg hittar du i kursens Canvas-sida efter att du har registrerat dig på kursen i Ladok.

Contact

Student Support

Division of Educational Support

Telephone hours Monday–Thursday 9.00–10.00.

This page was last updated 2024-07-04