Welcome to Perspective on behavioural science of religion, 7,5 Credtis

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema. EN

Information about the course

Course and application code

RVA002, 13208

Study period and pace

vecka 36–50 på helfart

Register on your course

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Syllabus and reading list

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Your Timetable

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

In this course we study theories and methods in Psychology of Religion, Sociology of Religion and Didactics. We study how the theories and methods have been used and can be used to explain and understand different types of religious experiences, for instance mystical experiences, and religious behaviour.

The lectures take place in the form of a seminar, based on a special book or article. More information about this will be available on Canvas.

Seminars are examinative, so high attendance is required from the student. Since we meet Online, good sound and camera are a requirement for attendance.

Best regards

Sara

Contact

Student Support

Division of Educational Support

Telephone hours Monday–Thursday 9.00–10.00.

This page was last updated 2024-07-09