Industrial Management and Logistics 180 cr

How do we create customer satisfaction? Among other things, by ensuring that the chain from idea to finished product or service runs as smooth as possible.

Credits

180 cr

Application code

HIG-19111

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 3b or 3c or Mathematics C
  • Social studies 1 b or 1a1+1a2
  • English 6

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Courses within the programme Year 1

Combine the conquest of technology with the core of the economy

The Study Programme in Industrial Management and Logistics exists on the border between technology and economy. You will study logistics, quality control, environmental engineering and organization, subjects which you will need to master in order to develop processes based on a customer focused approach. The fundamental idea is to provide you with a comprehensive view, the ability to take initiative and an approach to work which can be of beneficial to you in your future working life.

Expansive labour market with many different alternatives

Within logistics and quality, the positions are plentiful. The labour market is expansive and you could work within trade and industry as well as within the public sector, municipalities and county councils. Many previous students work within logistics development, sales/marketing, environmental management, product and production development. An often occurring commission is the role of project leader.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Utbildningen ger dig aktuell kunskap om olika verktyg och metoder som samhället behöver för att långsiktigt skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Industriell ekonomi bidrar framför allt till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk till­växt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt hållbar produktion. Du kan också använda kunskap­erna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt hänger ihop och arbeten måste vara hållbara för både människa och miljö. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entre­prenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Du lär dig hur du kan bidra till att skapa långsiktigt konkurrens­kraftiga företag genom att bland annat främja individens förutsättningar att bidra till företagets verksamhet genom förbättringsarbete.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar om att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation vilket är grunden för ett framgångsrikt samhälle som kan möta framtida utmaningar. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Du lär dig arbetssätt och metoder för att arbeta med innovation och förbättringsarbete av produkter, system och processer inom och mellan industriella organisa­tioner.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster vilket är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Du lär dig hur företag kan producera på ett hållbart sätt genom att bland annat minska eller eliminera slöseri och att hushålla med naturens och de mänskliga resurserna. Det innebär att du lär dig förstå hur försörjningskedjan påverkar samhället och hur en hållbar försörjningskedja skapas.

Kontaktperson

Bo-Lennart Andersson

Utbildningsledare

This page was last updated 2024-04-17